Lintjesregen Bennekom-Oosterbeek

In onze gemeente Bennekom-Oosterbeek zien wij met dankbaarheid dat één van onze leden – Wilma van Roekel – en één voormalig lid – Peter Ruigendijk – op vrijdag 26 april een lintje ontvingen. Wij feliciteren beiden van harte en danken onze God dat zij hun talenten met grote trouw mochten inzetten.

Wilma van Roekel naast de burgemeester van Ede

Wilma van Roekel werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Zij begon in 1990 als bestuurslid bij de stichting De Ondergrondse Kerk afdeling Meerlanden en was vijf jaar lid van de werkgroep Europa bij de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In 2000 richtte zij het Lindafonds op, waardoor Tsjechië zijn eerste hospice kreeg en er diverse opvangcentra in Oekraïne zijn opricht. Ze werd bestuurslid bij Father’s House in Kiev waar ze haar kennis en ervaring mee deelde. 

Peter Ruigendijk, zittend rechts

Peter Ruigendijk werd Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij was van 1998 tot 2017 ouderling bij de Christelijke Gereformeerde Kerk Bennekom / Oosterbeek, en besteedde vaak 1 à 2 werkdagen per week aan de organisatie van de kerkdiensten. Ook was hij aanspreekpunt voor de gemeente Renkum en pastoraal diaconaal centrum De Herberg. Hij is coördinator van de bijbelkring en coördinator ouderenzorg, organiseert lezingen en regelt vervoer voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Hij is voorzitter van de diaconale commissie 70+, en bezoekt mensen thuis en regelt praktische hulp als dat nodig is. Daarnaast is hij van 1997 tot 2017 vrijwilliger geweest bij de Airborne Wandeltocht, en zorgde voor de logistiek, de catering en de begeleiding van de muziekkorpsen.