#04 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

3 april 2020

Algemeen
Het is nu duidelijk dat de huidige beperkende maatregelen voor nog tenminste 4 weken zullen gelden. Diep ingrijpend voor het dagelijkse leven van vrijwel iedereen! We leven mee met hen die zelf of in de familie met ziekte of overlijden te maken hebben –  al dan niet ten gevolge van corona. We leven mee als u geen bezoek meer mag ontvangen, u zich alleen voelt, misschien ook wel angstig. We herinneren aan een preek van enkele weken geleden: Jezus begon angstig te worden (Matt. 26:37). Hij kan volkomen meekomen met onze angst en wil in de angst bij ons zijn. We hopen en bidden voor elkaar dat we onze zorgen en angst ook echt bij Hem kunnen neerleggen en laten!

We leven en bidden ook mee met die broeders en zusters die moeiten ervaren in de huidige gezinssituatie of in het werk of bedrijf! Het zijn voor sommigen heel spannende en drukke tijden. In Psalm 115: 3 staat: ‘Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.’ Deze tweede zin hoeft voor ons die geloven in de Heere Jezus Christus niet maar een uiting te zijn van aanvaarding van Gods soevereine bestuur. Het mag juist een belijdenis zijn dat de Almachtige God die alle dingen in Zijn hand houdt, om Jezus wil onze hemelse Vader is die ons leven in Zijn hand houdt. Geve de HEERE dat we uit die belijdenis mogen leven!

Diensten komende zondagen
De kerkenraad heeft besloten dat met ingang van a.s. zondag de diensten gehouden zullen worden met alleen kerkenraadsleden en leden die een bepaalde functie vervullen zoals organist en koster.
Voor dit besluit zijn enkele redenen. Allereerst constateren we dat de behoefte bij leden om in de huidige situatie de dienst in de kerk mee te maken, heel beperkt is. (In beide diensten waren we bij elkaar met minder dan 20 mensen per dienst). Verder zien we dat die mogelijkheid bij een aantal leden onzekerheid veroorzaakt; sommige leden hadden zich op gegeven maar trokken zich later weer terug. Verder lieten enkele leden ons weten dat men zich onbehaaglijk voelt bij een groter aantal aanwezigen in de kerk dan een kerkenraadsdelegatie. We vermoeden dat dit bij meer leden kan leven. Tenslotte willen we voorkomen dat het volledig benutten van deze uitzondering – wat op zich geheel wettig is- leidt tot kritiek op kerken dat men de situatie en de gezondheid van mensen niet serieus neemt. Ook al lijkt voor dergelijke kritiek geen goede reden te bestaan, we willen die omwille van het Evangelie voorkomen. Het spijt ons voor die leden die in de komende zondagen graag een dienst in de kerk hadden bijgewoond.

De situatie kan snel veranderen dus ook dit besluit geldt tot nader bericht.

A.s. zondag hoopt in beide diensten ds Van Roekel voor te gaan. De bedoeling was dat de preek in de ochtenddienst besproken zal worden in de wijkkringen. Dat zou nu digitaal moeten. Dick Bal heeft daarover een oproep gestuurd naar de wijkkringleiders. Sommige kringen zijn al bezig met het organiseren van de bespreking langs digitale weg, bijvoorbeeld met behulp van het vergaderprogramma Zoom of Skype.

Kinderen tijdens de dienst
Beste ouders met jonge kinderen, 
De dienst volgen met het hele gezin? Met jonge kinderen is dat best een uitdaging! Toch willen wij als ouders graag dat ook de kinderen betrokken blijven bij de kerk. Daarom hebben wij voor komende zondag tijdens de preek een kinderprogramma. Het idee is om op het moment dat normaal de collecte wordt gehouden met de kinderen naar een andere digitale omgeving te gaan en een programma voor de kinderen te houden. Als de techniek het toelaat, kunnen de kinderen elkaar dan ook zien, waardoor ze zich hopelijk verbonden voelen met hun vrienden van de kerk. Willen jullie hieraan mee doen? Stuur dan een mail naar Hanneke Dijkstra. Het liefst voor zaterdag 17 uur. Het zou fijn zijn als de kinderen zondag beschikken over een computer/laptop met webcam (de preek kunnen de ouders ook volgen via een telefoon). Meer informatie volgt via een mail. 

Groeten van Aletta Simons en Hanneke Dijkstra

Contact met de jeugd
Ook voor de jeugd van de gemeente zijn het bijzondere tijden met extra uitdagingen. Een bericht in media gaf aan dat ze zich nu vaker eenzaam voelen. Dat zal ook onze jeugd niet voorbijgaan. Daarom sturen de jeugdouderlingen vandaag een brief aan de catecheten, jeugdleiders en jeugdraad. Daarin staan suggesties voor manieren om in contact te komen met de jongeren van de gemeente, hen te bemoedigen en te laten weten dat er altijd ruimte is voor contact en gesprek, zeker ook over vragen die deze crisis kan meebrengen voor het geloof.

Videoboodschap ds. Van Roekel
We herinneren nog aan de wekelijkse videoboodschap ‘Manna’ van ds. Van Roekel.
Elke woensdag om 19.00 uur op de site van de kerk: www.cgkbennekom.nl en op het youtubekanaal van de kerk: Youtube.nl en dan naar: CGK Bennekom.
Goed om naar te luisteren in deze tijd van gebrek aan ontmoetingen!

Van harte Gods zegen, leiding en bewaring gewenst!

Uw kerkenraad


Bericht van de psycho-pastorale steungroep

Goede zelfzorg in coronatijd
Nu velen van ons door de coronamaatregelen aan huis gebonden zijn door  thuiswerken, dit moeten combineren met zorg voor kinderen, of juist alleen zijn, geen face-to-face sociale contact hebben, we als kerkelijke gemeenten niet bij elkaar kunnen komen en sport als uitlaadklep ook veel minder mogelijk is, kan de onrust en  stress gaan oplopen. Ook als daarbij de zorg om het bedrijf een rol gaat spelen en de verantwoordelijkheid  voor  personeel.

Als Pyscho-Pastorale Steungroep( PPS) willen wij laten weten dat die broeders en zusters die zich eenzaam voelen, geïsoleerd dreigen te raken of in psychische nood komen door de corona-crisis, contact met ons kunnen opnemen. Om een luisterend oor en ondersteuning te bieden. Samen te zoeken naar mogelijkheden en troost vanuit de bijbel.

Veel wordt al gedaan door onze predikant, ouderlingen en diakenen, wijkkringen, en  contacten onderling, die gemeenteleden met elkaar hebben. Toch kan het gebeuren dat je niet altijd anderen wilt lastig vallen met bepaalde problemen.  Juist omdat wij als psycho-pastorale begeleiders ervaring hebben in de psychosociale hulpverlening en ons beroepsgeheim hebben, kunnen wij voor specifieke noden ondersteuning bieden.

Wat zou je kunnen ervaren?

 • Moeite met het vinden van dagritme, wat zorgt voor frustratie, lusteloosheid of juist gejaagdheid.
 • Gevoel overbelast te zijn omdat het werk nieuwe acties van jou vraagt, naast de zorgtaak die je hebt.
 • Bezorgdheid en angst over de gezondheid van jezelf en je geliefden.
 • Eenzaamheid als je nu alleen bent in je eigen omgeving.
 • Gevoelens van zinloosheid of verlies van betekenis, door minder contact met familie, collega’s, anderen uit je directe omgeving en mensen uit kerkelijke of verenigingsverbanden.
 • Gedachten die niet te stoppen zijn over de ontwikkelingen, scenario’s over wat er gaat gebeuren en hoe dit verder zal gaan.
 • Stemmingsklachten: zeker als voor de Corona-uitbraak al sombere gevoelens en/of angstklachten bestonden, zouden deze nu kunnen verergeren.

Wat kun je doen?

 • Goede zelfzorg is belangrijk: dit begint met compassie, dat wil zeggen dat er erkenning mag zijn van de angst en onrustgevoelens. Deze situatie is moeilijk en niemand heeft hier ervaring mee, het is logisch dat dit allerlei gedachten en gevoelens bij u/jou oproept. De situatie vraagt tijd en aanpassing. Tegelijk is het mogelijk om wel iets te doen wat helpend kan zijn.
 • Probeer (zo mogelijk samen met je gezinsleden en met anderen digitaal) een dagritme, weekschema en huisregels op te stellen. Met daarbij zoveel mogelijk ritme: op dezelfde tijd opstaan en gaan slapen, werk-, eet- en ontspanningstijden. Creëer zo mogelijk een vaste werkplek in huis. Bedenk voor jezelf hoe je tot ontspanning komt, bijvoorbeeld door (bijbel) lezen, bidden, netflix kijken, creatief bezig zijn, mindfulness (je gedachten even stil zetten) en een rondje wandelen of fietsen in de buitenlucht. Er zijn verschillende apps om je hierbij te ondersteunen.
 • Goede psychische zelfzorg betekent dat je je gedachten en gevoelens observeert, maar je er niet zo door laat beïnvloeden om in somberheid te vervallen. Probeer de volgende tip uit: wanneer je negatieve gedachten bij jezelf waarneemt, kun je er een helpende gedachte tegenover  stellen. Wat ook helpend kan zijn is met regelmaat bedenken en opschrijven waar je dankbaar voor bent.
 • Goede lichamelijk zelfzorg: uit onderzoek blijkt dat minimaal een uur in de buitenlucht  bewegen zorgt voor psychische balans. 7-9 uur slapen en gezonde voeding is uiteraard ook belangrijk.
 • Goede sociale zelfzorg: Zoek digitaal of telefonisch contact met anderen: binnen je familie, team, vriendenkring en kerk. Het delen helpt ook bij angstige gedachten en sombere gevoelens. Ook het delen van prettige herinneringen of gevoelens kan helpen als tegenwicht. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander, want iets doen voor een ander geeft zin en betekenis.

We zijn voor ondersteuning en vragen beschikbaar.

Ans van Oeveren coördinator

Tips voor onze kinderen en tieners, o.a. uit  de nieuwsbrief van de Jacobikerk te Utrecht  

Kinderen & tieners

 • Ideeën voor kinderen en jeugdwerk zijn te vinden op de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO) Zij werken ook samen met de HGJB https://cgjo.nl
 • Leuke inspirerende site met meer dan 800 ideeën om het geloof uit te leggen aan kinderen: www.creatiefkinderwerk.nl
 • Ideeën voor kinderen 0-4 jaar.
  Nu er een tijdje geen kinderwerk in onze gemeente kan zijn, geven we je graag wat tips met kinderwerk programma’s en materiaal. Op de website https://kerkopschoot.nl tref je sprankelende, belevingsgerichte diensten aan voor de allerkleinsten. Daarnaast heeft het NBG prachtige bijbels voor deze doelgroep, zoals de babybijbel met knisperboekje of de kleuterbijbel. Kijk hiervoor op https://shop.bijbelgenootschap.nl
  Ook de B-boekjes van de IBB zijn erg geschikt. In elk boekje staat een verhaal op rijm en creatieve verwerkingen met een liedje. Aan te schaffen via www.ibb.nu/b-boekjes.html
 • Ideeën voor kinderen 4-12 jaar.
  Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd verwijzen we je naar Bijbel Basics van het NBG. Dit is de methode die normaliter ook op de kindernevendienst wordt gebruikt: www.debijbel.nl/bijbelbasics / of kun je thuis aan de slag met Kliederkerk: www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/kliederkerk-thuis-palm-pasen/ Veel inspiratie en plezier toegewenst met jullie kinderdiensten thuis!
 • Podcast voor tieners.
  De HGJB biedt elke week een podcast aan voor tieners: JONG, een podcast voor Jongeren Onderweg Naar God. Er wordt op zoek gegaan naar wat de Bijbel zegt over allerlei dingen die opkomen uit het dagelijks leven. Daarbij worden moeilijke vragen niet uit de weg gegaan. Je kunt je voor deze podcast aanmelden via https://www.hgjb.nl/jong/