#12 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

29 juli 2020

diensten in augustus
De kerkenraad is dankbaar dat de deelname aan de diensten in juli sterk is gestegen! De ochtenddiensten zijn veelal overtekend; in de avonddiensten is altijd nog ruimte over geweest. Recente ontwikkelingen laten zien dat het risico van besmetting door dit virus nog niet is verdwenen, integendeel. In dit bericht melden we enkele aanpassingen in onze werkwijze, vooral wat betreft de aanmelding.

aanmelden voor kerkdiensten anders
De huidige wijze van opgeven voor een dienst blijkt erg bewerkelijk voor de beheerder. Omdat de veiligheidsmaatregelen nog wel een tijdje gehandhaafd zullen blijven, zoeken we naar werkwijzen die langere tijd vol te houden zijn, zonder mensen te zeer te moeten belasten met dergelijke praktische dingen.
Daarom wordt met ingang van morgenavond (30 juli) een nieuw systeem gebruikt. Het gaat om een bestaand programma dat gratis gebruikt kan worden om mensen te registeren die zich opgeven voor een bepaald evenement. In dit geval dus onze kerkdienst – al gebruiken wij daarvoor niet het woord evenement. Laat de termen maar voor wat ze waard zijn. U moet een paar keer op ‘Next‘, klikken, rechtsonder op de pagina, om de opgave te voltooien.

Via de volgende link komt u in het programma en kunt u zich opgeven voor een eredienst: https://eventix.shop/vju6qv8q (vanaf donderdag 12:00 uur!)

Zoals eerder gemeld, verdelen we de gemeente in twee groepen: A en B.

Groep A bestaat uit de ‘zuidelijke’ wijkkringen
Betuwe, Kraats-zuidwest, Midden-1, Oost-1, Oosterbeek, Wageningen en West-1.

Groep B bestaat uit de ‘noordelijke’ wijkkringen
Ede, Kraats-noordoost & Veenendaal, Midden-2, Oost-2 en West-2.

We zetten de afwisseling van morgen- en avonddienst voort, de ene keer voor groep A, de andere keer voor groep B. U ziet in het aanmeldingsformulier welke groep op een bepaalde zondag voor de morgendienst en welke voor de avonddienst wordt uitgenodigd.

Opgave graag alleen via de genoemde link; via de telefoon alleen bij uitzondering als het anders echt niet kan, en niet tussen 16 augustus en 6 september!

aanmelden gezinnen vanaf maandagavond, overige leden en gasten vanaf donderdag 12:00 uur
(deze week: gezinnen vanaf donderdag | leden zonder kinderen vrijdag)

Het formulier wordt nu per week opengesteld. Om de gezinnen de gelegenheid te geven om ’s ochtends te komen, kunnen die zich in het vervolg opgeven vanaf de voorafgaande maandagavond. Leden die zonder kinderen voor de oppas naar de kerk komen, kunnen zich opgeven vanaf donderdag 12:00 uur.

(Omdat deze week de opgave pas op donderdag kan beginnen, worden leden zonder kinderen gevraagd pas vrijdag met aanmelden te beginnen).

Als het maximum aantal mensen dat in de kerkzaal past, is bereikt, staat het programma aanmelding niet meer toe – bellen heeft dan ook geen zin. Dat zal vooral bij ochtenddiensten het geval kunnen zijn. U kunt dan, met ingang van de vrijdagavond nog wel de avonddienst op diezelfde zondag proberen.

bevestigingsmail mag u vergeten
Let op: u krijgt van het programma nog een bevestigingsmail toegestuurd met daarin als het ware een e-ticket. Die mail mag u vergeten. Bij de deur van de kerk wordt nog steeds op een lijst bijgehouden wie aanwezig is.

kom niet eerder dan 20 minuten voor aanvang dienst
We vragen leden om pas vanaf 20 minuten voor aanvang dienst te komen, dus vanaf 9.10 en 18.10 uur. Dit om de begeleiders en de oppas van de kinderen niet onnodig vroeg te laten komen.  

zingen mét mondkapje
Behalve over het bovenstaande is in de werkgroep ‘Diensten in Coronatijd’ ook weer gesproken over het zingen in de kerk. Voor een aantal leden begrijpelijkerwijs een aangelegen punt. Mede in het licht van de toename van het aantal besmettingen van de vakanties van leden die uit allerlei gebieden weer terug gaan komen, is besloten om het huidige beleid te handhaven. Dus als u wilt zingen in de dienst, dan een mondkapje op! We roepen leden op om de gêne over een mondkapje opzij te zetten, er een op te zetten en van harte mee te zingen! (Playbacken en meeneuriën kan natuurlijk wel zonder mondkapje).

veilig
Verder: neem de algemene veiligheidsvoorschriften en de geboden afstand in acht, let goed op de stewards in de kerk en volg hun aanwijzingen. Laten we met elkaar bevorderen dat ieder wie wil komen, zich ook veilig voelt!

De kerkenraad