Te gast? Meld u eerst even aan!

Gasten heten we in onze diensten graag welkom! Vanwege coronamaatregelen moeten we meer afstand in acht nemen. We verzoeken daarom vriendelijk om u eerst even aan te melden, zoals ook onze eigen leden dat doen.

Dat aanmelden kan eenvoudig via deze link: https://eventix.shop/vju6qv8q

Vanaf donderdag 12:00 uur (niet eerder!) kunt u zich aanmelden voor een dienst voor de eerstvolgende zondag. De ochtenddiensten zijn (vooral) bestemd voor gezinnen met kinderen, omdat er dan oppas is voor kinderen t/m 6 jaar.

Noot: de verwijzing naar groep A en groep B is voor gasten niet relevant, die mag u negeren bij het kiezen van een dienst die u wilt bijwonen.

Mocht de gewenste dienst vol zijn, dan krijgt u direct na aanmelding daarvan bericht. In dat geval kunnen wij u dus niet op dat tijdstip ontvangen.

Een plaats voor een avonddienst reserveren lukt doorgaans beter dan voor een ochtenddienst.

Wij verzoeken u bij de aanmelding ook uw telefoonnummer te vermelden. Dat doen we zodat we onze kerkgangers eventueel kunnen waarschuwen in het (niet waarschijnlijke) geval iemand met corona in de dienst aanwezig is geweest.

Het reserveringsprogramma stuurt automatisch een ‘e-ticket’ per e-mail. Die hoeft u niet uit te printen of mee te nemen.

Deze noodgedwongen aanmeldingsregeling doet niets af van het feit dat we u graag hartelijk welkom heten om samen met ons de levende God te ontmoeten en te eren in gebed, Woord, gezang (vooralsnog met mondkapjes) en zegen!