#14 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

8 oktober 2020

Een stap terug
De recente ‘afspraken’ die vertegenwoordigers van religieuze organisaties met de overheid hebben gemaakt, roepen nogal wat vragen en ook emoties op. Weer terug naar maximaal 30 personen in de dienst, plus ‘medewerkers’. Ook in de Commissie ‘Diensten in Coronatijd’ die in opdracht van de kerkenraad over de organisatie van de diensten gaat, moesten we wel even slikken en vroegen we ons af of we dit wel wilden. Het antwoord is: we willen het niet maar we nemen dit advies vooralsnog wel als uitgangspunt voor onze diensten. Het belangrijkste motief is het imago, en daarmee op termijn de positie van de kerken in de samenleving. Het maatschappelijke klimaat jegens de kerken wordt er niet beter op en we willen die verslechtering niet bevorderen. Ter bestrijding van de epidemie snijdt deze teruggang weinig hout; via kerkdiensten zijn zeer weinig besmettingen doorgegeven – al neemt ook in de biblebelt het aantal besmettingen wel toe.
We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en zullen weer opschalen zodra dat alleszins verantwoord is.
Ook deze maatregel gaat niet buiten Gods leiding om en we kunnen onze erediensten en andere activiteiten nog voortzetten. De Naam van Christus kan publiek beleden worden. In deze tijd wordt van ons geduld gevraagd, in de zekerheid van het geloof en de hoop dat het Woord van God niet geboeid kan worden omdat Hij erover waakt!

Nieuwe situatie, groepen en reservering
Voor de diensten kunnen zich per dienst 30 gemeenteleden opgeven. Leden die ‘functionaris’ of ‘medewerker’ zijn, tellen niet mee voor dat aantal van 30; dat zijn dus koster, organist, stewards, de oppassers op de kinderen, en de predikant en kerkenraadsleden. Ook kinderen die naar de oppas gaan tellen niet mee.
De gemeente wordt weer ingedeeld in 4 groepen zoals dit voorjaar toen 30 kerkgangers toegestaan waren. Voor de diensten op zondag worden gemeenteleden ingedeeld in vier groepen (zie onder). Per dienst kunnen mensen uit een groep zich opgeven. Dus per zondag kunnen leden van 2 groepen een kerkdienst bijwonen.

Voor a.s. zondag kan groep 1 zich vanaf nu opgeven voor de ochtend en groep 2 voor de avond, etc. Bij de indeling zijn combinaties van wijkkringen gemaakt die deze zomer juist niet samen naar de kerk konden (toen er een zuidelijke en een noordelijke groep was)..

De groepen zijn als volgt verdeeld over de komende vier zondagen:

11 oktober

  • ochtend: groep 1: Midden-1 + Kraats-noordoost&Veenendaal
  • avond: groep 2: Oost-2 + Oosterbeek + West-1

18 oktober

  • ochtend: groep 3: Betuwe + Midden-2 + West-2 + Wageningen
  • avond: groep 4: Ede + Kraats-zuidwest + Oost-1

25 oktober

  • Ochtend: groep 2
  • Avond: groep 1

1 november:

  • Ochtend: groep 4
  • Avond: groep 3

Over de diensten op dankdag hoort u nog.

Voor alle duidelijkheid: niet alle gemeenteleden uit een groep kunnen daadwerkelijk naar een dienst, want daarvoor is te weinig ruimte. Maar dat merkt u vanzelf als u reserveert, net als de afgelopen maanden.

In de ochtend zal extra ruimte worden gereserveerd voor gezinnen met kinderen, al zal ook voor anderen ruimte overblijven. Om dit te realiseren dienen, vanaf a.s. zondag, gezinnen met kinderen zich op te geven tussen maandag 19.00 uur en woensdag 19.00 uur; daarna gaat de reservering open voor iedereen van de groep die aan de beurt is.  Er zal ’s ochtends dus oppas zijn voor kinderen, als gebruikelijk.

Eenmaal per 4 weken zullen in de avonddienst 15 plaatsen voor de jeugd worden gereserveerd die daarna jeugdvereniging hebben (dit is voor hen de helft van de weken dat ze vereniging hebben).

Zingen
Wat betreft zingen willen we doorgaan zoals we tot nu toe deden. Het advies ‘niet-zingen’ is niet nieuw; wij deden het al met mondkapje op en dat houden we zo. Wel vragen we ook mensen die op de voorste bank zitten (en dus ook kerkenraadsleden op de voorste KR bank) om ook een mondkapje op te doen bij het zingen.

De maatregel: mondkapje op bij loopbewegingen handhaven we.

Wij menen op deze wijze te handelen naar de geest van het advies en gewenste veiligheid in acht te nemen. Uiteraard is dat alleen zo als ieder zich aan onze voorstellen houdt!

Gebruik zalen in de kerk
Omdat het aantal personen dat bij mensen thuis bijeen mag komen sterk beperkt is, vinden meer activiteiten zoals bijbelkringen e.d., plaats in het kerkgebouw. Als iemand een bijeenkomst in de kerk wil realiseren, is uiteraard opgave vooraf bij de koster noodzakelijk; die zal laten weten wanneer er ruimte is. Ook bij doordeweekse activiteiten in de kerk bij loopbewegingen een mondkapje op!

De commissie van beheer is bezig met het nog meer corona-veilig maken van de zalen. Voor elke zaal wordt een gebruikersrichtlijn opgesteld, waarin staat wat de gebruikers van die zaal moeten doen voor wat betreft max. aantal mensen, opstelling van tafels en stoelen, schoonmaken, ventilatie e.d.

In de zalen is uitgangspunt niet zingen! Hoe spijtig ook! En als al incidenteel een lied gezongen wordt, dan met mondkapje op.

We verwachten dat de instructies begin volgende week beschikbaar komen.
We vragen ieder die voor een activiteit verantwoordelijk is daar goed op te letten en de instructies te volgen.

Onderzoek onder leden

Voor het beleid in de komende maanden is de kerkenraad geïnteresseerd in de mening en de wensen van onze leden. Is er bijvoorbeeld voldoende belangstelling voor diensten om een derde dienst per zondag te gaan houden (zoals op de avondmaalszondag). Als dat al zou mogen.
Zouden leden met een kwetsbare gezondheid die aarzelen om naar de kerk te komen, wel komen als er een speciale dienst voor die groep zou zijn met extra onderlinge afstand?
Om op dergelijke vragen een antwoord te krijgen willen we graag een enquête onder de leden houden. Wie kan ons daarbij helpen? Er zijn vast leden die ervaring hebben met kwantitatief onderzoek.
Als je hiermee wilt helpen dan je graag melden bij of per tel 0655771162.

Voorts
Broeders en zusters, “al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als iets prijzenswaardig is, bedenk dat!” (Fil 4:8)
de kerkenraad