#16 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

23 oktober 2020

Laat de kinderen tot Mij komen…
want voor zodanigen is het Koninkrijk van God (Lukas 18:16)

De afgelopen week is  door enkele leden van de commissie ‘Diensten in coronatijd’ en zusters die zijn betrokken bij de kinderoppas nagedacht over activiteiten met kinderen gedurende de diensten.

Dit leidde tot de volgende overwegingen en acties.   

Voor elkaar oppassen op kinderen?
Door gezinnen met jonge kinderen is de wens geuit om te onderzoeken of het mogelijk is om de oppas in de kerk open te stellen voor alle kinderen van 0-4 jaar en van 4-6 jaar. Die wens is begrijpelijk. Maar naar ons idee op dit moment, nu de epidemie zich snel uitbreidt, niet verstandig. De regering vraagt juist om het aantal reisbewegingen en sociale contacten te beperken. Bovendien kan veel drukte bij de ingang van de kerk weer vragen oproepen over de voorbeeldfunctie van de kerk.

Wat we wel als mogelijkheid zien, is dat ouders hun jonge kinderen bij elkaar brengen, zodat een deel van de ouders ontlast wordt en de kerkdienst rustig kan volgen. Als dat bij toerbeurt gebeurt, valt de belasting voor ‘oppasouders’ mee en kunnen meer jonge ouders de kerkdienst volgen. Bovendien bindt het kinderen aan elkaar.

We vragen de wijkkringleiders in de eigen wijk te inventariseren of hiervoor belangstelling is. En bij voldoende belangstelling deze opzet in praktijk te brengen. Dat hoeft niet tot de eigen wijkkring beperkt te blijven. Er zijn nu eenmaal wijkkringen met veel jonge kinderen, maar ook wijkkringen met minder jonge gezinnen. Via een bericht op KerkSpot kunnen ook ouders uit andere wijken uitgenodigd worden hun kinderen te brengen (na aanmelding uiteraard).

Werkblad voor kinderen
Als de eigen predikant voorgaat, zal er –  net als in de maand juni – een werkblad beschikbaar zijn voor kinderen van 6-12 jaar. Dit wordt verzorgd door ds. Van Roekel en Marjolein Ouwehand. Dat werkblad wordt door Marjolein naar alle gezinnen met kinderen in deze leeftijd gemaild.

Voor de kinderen van 4-6 jaar wordt de methode, die gebruikt wordt bij de oppas in de blauwe zaal, nu wekelijks beschikbaar gesteld voor gezinnen met kinderen in deze leeftijd. Eén van beide ouders kan dan tijdens en na de preek met de kinderen hetzelfde programma volgen als de kinderen van deze leeftijd die in de kerk zijn en voor de preek naar de blauwe zaal gaan. Anna-Matthea van Dam en Marjolein Ouwehand verzorgen de samenstelling en verzending.

Activiteiten in ons kerkgebouw
De Commissie van Beheer heeft een gebruikersprotocol opgesteld voor het gebruik van de ‘zalen’ in onze kerk. Deze is reeds verspreid onder gemeenteleden die betrokken zijn bij de organisatie van diverse activiteiten binnen onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan diverse commissies, het jeugdwerk en de wijk- en bijbelkringen. Het gebruik van dit protocol is ingaande heden verplicht voor ieder die voor een activiteit gebruik wil maken van ons kerkgebouw. Voorafgaande aan de activiteit moet het protocol al doorgelezen worden en start de uitvoering daarvan. Binnenkort worden deze protocollen via kerkspot beschikbaar gesteld. Uiteraard zal daar dan ook een nadere toelichting plaatsvinden.

We hopen en bidden dat het spoedig weer mogelijk zal zijn meerdere activiteiten te realiseren in ons kerkgebouw.

de kerkenraad