#17 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

14 november 2020

‘En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!’ (Ps. 39:8)

De commissie  ‘Diensten in coronatijd’ heeft de actuele situatie m.b.t. de epidemie besproken en op enkele punten de regels voor activiteiten van de gemeente aangepast.

Gelukkig is het aantal besmettingen per dag de afgelopen week flink gedaald, al is dat juist de laatste dagen weer iets gestegen. De druk op de zorg is wat verminderd en a.s. woensdag gaan  bibliotheken en schouwburgen e.d. weer open.  Het positieve nieuws over een van de vaccins die in ontwikkeling zijn, deed de hoop groeien dat over enige tijd verdere versoepeling mogelijk zal zijn.

In heel dit gebeuren kunnen vaccins een belangrijke rol vervullen. Complottheorieën die de ronde doen over vaccins tegen covid-19, zijn ongefundeerd. Tegelijkertijd blijft onzeker hoe effectief vaccins zullen zijn, hoe lang het duurt voordat dat deel van de bevolking dat het meest bescherming behoeft, gevaccineerd zal zijn en hoe lang de vaccins bescherming bieden tegen het virus. We hopen dat de epidemie binnen niet te lange tijd fors teruggedrongen zal worden. Maar in dat alles is onze hoop op de Heere. En hopen we ook dat we iets begrepen hebben van wat Hij hierin heeft willen zeggen! 

De volgende wijzigingen gaan op zondag 15 november in.

a. Gebruik van zalen in ons kerkgebouw

De wijkkringen en Bijbelkringen kunnen weer gebruik gaan maken van de zalen in het kerkgebouw. Dit met als voorwaarde dat men zich aan het protocol houdt en ook per bijeenkomst het bijbehorende formulier invult en naar Bart van Toor mailt. Er mogen geen loopbewegingen zijn gedurende de bijeenkomst en er mag geen koffie/thee gezet worden. In de gele zaal is plaats voor maximaal 20 personen. Een bijeenkomst met meer mensen, bijvoorbeeld een wijkkring, zal gebruik kunnen maken van de kerkzaal. We vragen aan de leiders van de Bijbelkringen zich te houden aan het rooster dat al is opgesteld en door de koster wordt beheerd. Wanneer een Bijbelkring die met een bepaalde regelmaat gepland staat, een keer niet doorgaat, geef dat dan door aan de koster.

We vragen de wijkringleiders om voor zij een bijeenkomst beleggen, eerst bij de koster na te gaan of dat kan (zie ook mail van Casper Mons aan de wijkkringleiders).

b. Kinderen en eredienst  

Kinderen in de basisschoolleeftijd (7-12 jaar) zullen niet meegeteld worden voor het maximaal aantal toegestane bezoekers in de kerkdienst. Neem ze dus gerust mee naar de dienst – zonder ze op te geven! – want dan gaan ze in het reserveringssysteem meetellen.

De coördinatoren van de kinderoppas blijven het materiaal voor de kinderen in de blauwe zaal doorsturen naar alle ouders. In deze mail zit ook een werkblad voor de kinderen van 7 tot 12 jaar opgesteld door de predikant, met de liturgie. We moedigen ouders aan dit thuis te gebruiken tijdens de dienst die via het scherm wordt gevolgd.

In verschillende wijken is geregeld dat ouders om beurten oppassen op elkaars kinderen gedurende de dienst, zodat de ouders die ‘vrij’ zijn, de dienst beter kunnen volgen. Neem, als je nog niet mee doet en dat wel zou willen, eventueel contact op met de leider van je wijkkring.

Voor de jeugd worden eens per maand in de avonddienst plaatsen gereserveerd, ongeacht of de groep waartoe ze behoren aan de beurt is. Dat neemt natuurlijk  niet weg dat je als jongere je altijd kunt opgeven voor een dienst als je groep aan de beurt is.

c. Ophalen kinderen oppas

Bij het uitgaan van de kerk is er bij het ophalen van de kinderen niet voldoende afstand tussen de ouders die bij de blauwe en/of de gele zaal hun kinderen ophalen. Om dit te voorkomen, vragen we de oppas tijdig af te ronden, zodat de kinderen klaar zijn als de ouders voor de deur staan. De BHV-er van dienst zal een seintje geven als het slotlied van de dienst gaat beginnen. Gevraagd wordt om dan de bezigheden met de kinderen beëindigen. 

We maken van de gelegenheid gebruik om iedereen hartelijk te bedanken die zich in deze tijd in het bijzonder inzet om al de activiteiten in de kerk, vooral de erediensten en de kinderoppas, goed te laten verlopen!

De kerkenraad