#19 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien (Jesaja 9:1)

Opnieuw hebben we te maken met strengere maatregelen voor onderlinge contacten en activiteiten. Op de consequenties hiervan voor de kerken, en dus ook voor onze gemeente, gaan we in deze nieuwbrief in.

Erediensten
Gelukkig zijn aan de kerken voor het houden van erediensten geen verdere beperkingen opgelegd. Wel willen we het aantal van 30 leden (naast ‘medewerkers’) die de diensten kunnen bijwonen iets strakker handhaven. Ook het aantal gezinnen met kinderen zullen we zo nodig beperken om het totaal aantal personen binnen perken te houden. Het devies blijft: zoveel mogelijk thuisblijven, zeker bij klachten.
De komende weken zijn er bijzondere diensten met Kerstfeest en jaarwisseling. Voor de duidelijkheid hebben we een overzicht gemaakt van de diensten met daarbij vermeld welke groepen zich voor een bepaalde dienst kunnen aanmelden. Bekijk dit schema rustig en noteer wanneer u zich kunt opgeven.  

Verdeling groepen over de diensten 20 december t/m 3 januari

20 december

 • ochtend: groep 3: Betuwe + Midden-2 + West-2 + Wageningen  
 • avond: groep 4: Ede + Kraats-zuidwest + Oost-1 
 • december 1e Kerstdag
 • 9.30 uur : prioriteit voor gezinnen met kinderen; vanaf woensdag 23 december 9.00 uur open voor iedereen
 • 18.30 uur: Zangdienst met meditatie; alleen medewerkers.
 • december
 • 10.00 uur Kinderkerstfeest, digitaal

27 december

 • ochtend: groep 2: Oost-2 + Oosterbeek + West-1
 • avond: groep 1: Midden-1 + Kraats-noordoost&Veenendaal

31 december

 • 19.30 uur: prioriteit: familie van overleden gemeenteleden
  Vervolgens groep 3:  Betuwe + Midden-2 + West-2 + Wageningen; vanaf 30 dec 9.00 uur open

1 januari 2021

 • 10.00 uur: groep 4 : Ede + Kraats-zuidwest + Oost-1; vanaf 30 december 9.00 uur open

3 januari

 • ochtend: groep 1 Midden-1 + Kraats-noordoost&Veenendaal
 • avond: groep 2 Oost-2 + Oosterbeek + West-1


Overige activiteiten
Met betrekking tot de overige activiteiten gaat de kerkenraad wel mee met de strikte beperkingen. We noemen kort de verschillende typen van activiteiten.

Catechisatie
Gedurende de lockdown zullen in principe geen catechisaties in het kerkgebouw worden gehouden. Verder worden voor elke groep apart afspraken gemaakt die met ouders en catechisanten gecommuniceerd zullen worden.

Bijbelstudiegroepen en kringen
Alle andere groepsactiviteiten worden in deze periode van lockdown stilgelegd. Er kunnen dus geen bijbelstudiegroepen of kringen e.d. in de kerk bijeenkomen en natuurlijk ook niet thuis (al is dat ieders eigen verantwoordelijkheid). Dit geldt ook bijeenkomsten van kinderen en jongeren, in aansluiting  bij de sluiting van de scholen.

Wat wel mag:

 • individueel bezoek met expliciete toestemming vooraf
 • telefonisch contact of eventueel ook met beeld (skype, whatsapp, facetime….)
 • kaartje schrijven
 • bidden voor elkaar

Laten we deze vrijheid goed gebruiken! Bijbelse vrijheid is niet kunnen doen wat je zelf wilt, maar de mogelijkheid om het goede te doen.

Nieuw aanmeldingssysteem
Voor wat betreft aanmelding voor kerkdiensten gaan we over van Eventrix naar een systeem dat aan de website van onze gemeente is gekoppeld. U kunt vanaf a.s. zondag reserveren voor een kerkdienst via cgkbennekom.nl. Op deze website staat op de hoofdpagina een oranje knop met ‘Reserveren voor een kerkdienst’. Hierna selecteert u de datum waarvoor u wilt reserveren. Geef aan met hoeveel personen u komt en plaats uw reservering U kunt uw aanmelding ook annuleren als uw deelname aan de dienst door omstandigheden onmogelijk is geworden. Op de website vindt u desgewenst nader uitleg van de stappen die u moet zetten om u aan te melden en eventueel om te annuleren. Mocht het niet lukken, belt u dan uw wijkdiaken.

Besluit
We besluiten met het eerste en laatste vers van een oud lied uit het 17e eeuwse Schotland (in het liedboek voor de kerken (1973) lied 447). Woorden die ons ook nu kunnen bemoedigen.

God gaat Zijn ongekende gang
vol donk’re majesteit.
Die in de zee Zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt

Hoe blind vanuit zichzelve is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
Oneind’lijk eeuwig licht

de kerkenraad