#20 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

24 december 2020

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, …(Titus 2:11)

Huidige situatie
Het aantal besmettingen met covid-19, en het aantal ziekhuisopnamen stijgt nog steeds. De zorg staat behoorlijk onder druk. De druk op kerken om volledig online te gaan, neemt toe, al wordt breed erkend – ook door het RIVM – dat de kerkdiensten geen gelegenheden zijn waar (veel) besmettingen plaatsvinden. Het motief, geen aanstoot geven, verdient aandacht. Maar ook het verlangen en de roeping om de eredienst gaande te houden. En alleen online met omstreeks 5-7 mensen in totaal houdt in de ervaring van velen van ons een behoorlijke verschraling in.
De kerkenraad heeft zich opnieuw over de huidige situatie gebogen en is tot het volgende besluit gekomen. Met pijn in het hart voor de zieken en de zorgverleners die zware tijden doormaken – evenals trouwens veel ondernemers – en met verdriet en zorg voor de gemeente waarvoor we ons verantwoordelijk weten.

Erediensten

  • De kerkdiensten met Kerst gaan door zoals gepland en aangekondigd. In de avonddienst van eerste kerstdag zullen alleen leden aanwezig zijn die een bijdrage hebben, verder is de dienst online. Het kinderkerstfeest is geheel online.
  • Met ingang van a.s. zondag 27 december schalen we alle diensten af tot 30 max inclusief alle medewerkers en kinderen/jongeren ouder dan 12 jaar, maar exclusief kinderen onder de 12 die de hele dienst in de kerkzaal blijven. Er zal geen kinderoppas zijn, hoezeer ons dat ook spijt. Dit betekent veel minder loopbewegingen bij brengen en halen van kinderen bij de oppas. Van de ambtsdragers zal slechts een ouderling en een diaken dienst hebben. Feitelijk betekent dit een aanzienlijke afschaling vergeleken met de gang van zaken in de laatste maanden. In feite zullen de diensten dus in hoge mate online zijn. Of er 30 of 10 mensen in de kerk zijn, maakt voor de veiligheid niet uit als de regels goed worden opgevolgd, het zijn de loopbewegingen die een risico kunnen vormen.
  • Alleen leden van een huishouden kunnen bij elkaar zitten, in alle andere gevallen te allen tijde minstens 1,5 m afstand houden in de kerk (dus ook jongeren boven de 12 jaar).
  • Zingen blijft zoals het nu gaat; we hoeven dan niet terug naar oudere opnamen en geen beroep te doen op broeders die dat zouden moeten uitzoeken.
  • Het is natuurlijk aan ouders zelf om te beslissen of men tijdens diensten voor elkaars kinderen wil oppassen, maar we adviseren daarmee nu heel behoedzaam te zijn.

De kerkenraad meent op deze wijze op een evenwichtige wijze recht te doen aan de bovengenoemde waarden.
Deze regeling geldt, voor zover we nu kunnen zien, in elk geval tot en met zondag 17 januari 2021.
We besluiten met een lied uit de Hernhuttertraditie, Weerklank 447:1, 4

Jezus ga ons voor, deze wereld door,
en u volgend op uw schreden,
gaan wij moedig met u mede.
Leid ons aan uw hand, naar het vaderland.

In de woestenij, Heer blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen,
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd, in uw heerlijkheid.

Gezegend Kerstfeest!

De kerkenraad