#21 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

1 januari 2021

Nieuwe stap van afschaling
Het spijt ons dat we zo snel na de vorige nieuwsbrief met bericht van afschaling van onze erediensten al weer bij u terugkomen. Maar de grote druk op de zorg, het gegeven dat ook in onze gemeente het virus in steeds meer gezinnen is binnengedrongen en de waarneming dat ook kinderen het virus kunnen overdragen, al is de kans niet groot, is reden dat wel te doen. Enig intern overleg leidt tot het volgende besluit.

Het aantal kerkgangers wordt gemaximeerd op 30, inclusief kinderen en allen die een functie hebben.

Indeling in groepen en wijze van opgave blijven gelijk. Om toch diverse groepen uit de gemeente een kans te geven om een dienst bij te wonen, zullen we een aantal plaatsen reserveren voor gezinnen met kinderen, maar ook voor andere gemeenteleden. Geef bij de opgave dus wel op met hoeveel kinderen van onder de 12 u wilt komen.

Dit geldt met ingang van zondag 3 januari, vooralsnog tot en met zondag 17 januari 2021.

We zetten deze stap met de belijdenis van Psalm 77: 20, 21 waarbij we deze teksten ook lezen in de tegenwoordige tijd,

20 Uw weg was door de zee, Uw pad door grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend.
21 U leidde Uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron.

De kerkenraad