#23 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

26 februari 2021

Toen mijn gedachten binnenin mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten uw vertroostingen mijn ziel (Psalm 94:19)

Kleine stapjes

Kerkdiensten
De afgelopen week zijn er door de overheid enkele beperkte versoepelingen aangebracht in het corona beleid. Dit was voor de commissie ‘Diensten in coronatijd’ reden om te bespreken of we ook in onze gemeente weer meer activiteiten kunnen ontplooien. Met betrekking tot de diensten hebben we besloten om nog op de huidige wijze door te gaan. Enerzijds is er het verlangen om weer samen te komen in ons kerkgebouw. Tegelijkertijd is nog steeds onduidelijk hoe de epidemie zich de komende weken gaat ontwikkelen. De overheid houdt duidelijk de mogelijkheid open dat bepaalde maatregelen weer aangescherpt gaan worden. Niet voor niets is de avondklok gehandhaafd. Wat we willen vermijden is een verruiming nu, bijvoorbeeld weer 30 mensen in totaal in de diensten, die dan over enkele weken weer teruggedraaid zou moeten worden. De komende dagen is er overleg met vertegenwoordigers van kerken. En binnen twee weken laat het kabinet weer weten hoe de epidemie ervoor staat en wat dat betekent voor de beperkende maatregelen. Daarom lijkt het ons wijs om die berichten af te wachten. In de hoop dat de ontwikkelingen dan ruimte bieden voor aanwezigheid van gemeenteleden in de diensten.  

Middagdienst biddag
We willen wel een uitzondering maken voor de middagdienst van biddag, DV woensdag 10 maart.
Die is vooral gericht op gezinnen met kinderen in basisonderwijs. Daarom willen we max 10 ouders toestaan om met kinderen naar de kerk te komen; één ouder per gezin zodat van 10 gezinnen kinderen kunnen komen. Kinderen tussen 13 en 18 jaar die ook alleen naar de kerk kunnen komen, kunnen zich, met toestemming van hun ouders, ook opgeven. We doen dit omdat voor kinderen het digitaal volgen van diensten lastig is. We zien hiervoor ruimte omdat voor deze leeftijdsgroep ook scholen weer (gedeeltelijk) open zijn gegaan.

Kinder- en jeugdwerk
Dit brengt ons op het laatste punt van dit bericht.
Het beleid van de overheid volgend zien we ook weer ruimte voor kinder- en jeugdwerk in de kerk.
Wel moeten dan zorgvuldig de protocollen gevolgd worden die in het najaar van vorig jaar zijn opgesteld voor de diverse zalen in de kerk. Verder is ook voorwaarde dat kinderen die klachten hebben of van wie in het gezin iemand ziek is, niet aan de activiteiten deelnemen – hoe verdrietig ook.
We geven hierin verder de ruimte en de verantwoordelijkheid aan de leiding van de diverse groepen kinderen en jongeren en de catecheten. Die hebben ook de vrijheid om vooralsnog on line door te gaan 

De catechisaties voor 16+ en de belijdeniscatechisatie gaan in elk geval online door tot Pasen.

de kerkenraad