Live! (beluisteren)

Dienst Bennekom
Via deze pagina bieden we verschillende opties om de diensten mee te kijken en te luisteren:

  • Via onderstaande video speler op deze pagina
  • Via YouTube: Klik hier Zoek de uitzending waar “Nu live” bij staat
  • Via Kerkdienstgemist.nl: Klik hier

We vragen alle leden die een dienst thuis meebeleven om het collectegeld naar de kerk over te maken: IBAN NL48 RABO 0307000214 t.n.v. penningmeester CGK Bennekom
Let op: Niet overmaken naar de rekening voor de aanschaf van collectemunten.

Live meekijken

Alleen geluid

Open de Bijbel (HSV), zoek het hoofdstuk en lees mee.
De psalmen worden gezongen uit de oude berijming van 1773, de liederen uit de bundel Weerklank.


Liturgie zondag  2 juli 2022
Morgendienst: 9.30 uur, voorganger: ds. J. Jonkman

Weerklank 443:1, 2, 5, 6 (“Hoe wonderlijk mooi” enz.)

 Psalm 75:1

Psalm 65:2

Schriftlezing: Exodus 3:1-15

Psalm 66:4, 5

Tekstlezing: Exodus 3:13-15

Psalm 111:2, 6

Weerklank 452:1, 5

Thema preek: “De Naam HEERE: Ik ben die Ik ben”

De bekendmaking van die Naam

De betekenis van deze Naam

de diepte in deze Naam

Avonddienst: 18.30 uur, voorganger: ds. J. Jonkman

Psalm 31:1, 5

Schriftlezing: Mattheüs 15:21-28

Psalm 86:2, 3

Tekstlezing: gelezen gedeelte

Psalm 23:1, 2

Weerklank 476:5

Weerklank 476:6

Thema preek: “In de nood tot Jezus gaan”

een moeder in nood

een afhoudende Jezus

een aanhoudende vrouw

een behoudende Jezus


Als u deze diensten later wil downloaden en beluisteren, gaat u naar Downloaden.


Onze diensten worden met beeld uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Dit betekent dat er naast geluid vanaf dat moment ook beeld wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Het doel is om mensen die de diensten niet meer kunnen bezoeken nóg meer te betrekken. Uitgangspunt is dat bezoekers van de eredienst niet zichtbaar in beeld komen. Er zijn plaatsen in de kerk die altijd buiten het bereik van de camera liggen. De koster kan u deze plaatsen aanwijzen.