Live! (beluisteren)

Alleen geluid

Met beeld

Als het geluid of beeld niet goed functioneert kunt u ook luisteren en downloaden via Kerkdienstgemist.
Open de Bijbel (HSV), zoek het hoofdstuk en lees mee.
De psalmen worden gezongen uit de oude berijming van 1773, de liederen uit de bundel Weerklank.


Vanaf zondag 15 december 2019 worden onze diensten mét beeld uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Dit betekent dat er naast geluid vanaf dat moment ook beeld wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Het doel is om mensen die de diensten niet meer kunnen bezoeken nóg meer te betrekken. Uitgangspunt is dat bezoekers van de eredienst niet zichtbaar in beeld komen. Er zijn plaatsen in de kerk die altijd buiten het bereik van de camera liggen. De koster kan u deze plaatsen aanwijzen.


Liturgie zondag 26 januari 2020

Morgendienst: 9.30 uur, voorganger: ds. M. Bot

Lied 284: 1, 2, 3
Ps. 116: 1, 10
Ps. 119: 39, 53
SL: Micha 6: 6-8; Matth. 23: 1-24
Ps. 40: 4
Lied 245: 1, 2
Ps. 139: 2, 14

Avonddienst: 18.30 uur, voorganger: ds. G. van Roekel

Lied 242: 1 (Samen in de naam van Jezus)
Ps. 87: 1, 3 en 4
SL: Efeze 4: 1-6
NGB: art. 27
Ps. 74: 18 en 20
Lied 230: 1, 2 en 4 (De ware kerk des Heren)
Ps. 119: 32
Ps. 48: 6


Als u deze diensten later wil downloaden en beluisteren, gaat u naar Downloaden.