Live! (beluisteren)

De kerkenraad heeft besloten de diensten voort te zetten met, naast de predikant, alleen een deel van de kerkenraad, de koster en een organist. We nodigen de gemeente uit om deel te nemen aan de diensten, maar dan via internet.

Via deze pagina bieden we verschillende opties om de diensten mee te kijken en te luisteren:

  • Via onderstaande video speler op deze pagina
  • Via YouTube: Klik hier Zoek de uitzending waar “Nu live” bij staat
  • Via Kerkdienstgemist.nl: Klik hier

We vragen alle leden die een dienst thuis meebeleven om het collectegeld naar de kerk over te maken: IBAN NL48 RABO 0307000214 t.n.v. penningmeester CGK Bennekom
Of IBAN NL46 INGB0000834653 t.n.v. penningmeester CGK Oosterbeek.
Let op: Niet overmaken naar de rekening voor de aanschaf van collectemunten.

Live meekijken

Alleen geluid

Open de Bijbel (HSV), zoek het hoofdstuk en lees mee.
De psalmen worden gezongen uit de oude berijming van 1773, de liederen uit de bundel Weerklank.


Liturgie zondag 1 augustus 2021

Morgendienst: 9.30 uur, voorganger: ds. G. van Roekel

Ps. 47: 3
Ps. 98: 3 en 4
Ps. 77: 7
Ps. 118: 13 (Na ‘De belofte van de week’)
Schriftlezing: Leviticus 23: 23-25; 1 Kor. 15: 50-58
Ps. 81: 3 en 4
Tekst voor preek: Lev. 23: 23-25 en 1 Kor. 15: 50 en 51
Thema: Als t bazuingeschal des Heeren wordt gehoord….. (Serie ‘Gods bazuinen’, deel 3)
Verdeling:
1. Op een aantal feestdagen
2. Op het bazuinenfeest
3. Op de jongste dag
Lied 212: 1 en 2 (Eens als de bazuinen klinken)
Lied 221: 4 en 6 (‘k Weet dat dit vergankelijk vlees)

Avonddienst: 18.30 uur, voorganger: ds. G. van Roekel

Ps. 68: 16 en 17
Ps. 105: 21 en 22
SL: Numeri 10: 29-36
Ps. 122: 1
Tekst voor preek: Numeri 10: 29-32
Thema preek: Ga je mee?
Met 4 trefwoorden:
1. Genodigd
2. Geweigerd
3. (Nogmaals) Genodigd
4. Gezegend
Lied 364: 2 (Die hoop moet al ons leed verzachten)
Ps. 95: 4
Lied 228: 1, 2 en 4 (De pelgrimsstaf is in mijn hand)


Als u deze diensten later wil downloaden en beluisteren, gaat u naar Downloaden.


Vanaf zondag 15 december 2019 worden onze diensten mét beeld uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Dit betekent dat er naast geluid vanaf dat moment ook beeld wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Het doel is om mensen die de diensten niet meer kunnen bezoeken nóg meer te betrekken. Uitgangspunt is dat bezoekers van de eredienst niet zichtbaar in beeld komen. Er zijn plaatsen in de kerk die altijd buiten het bereik van de camera liggen. De koster kan u deze plaatsen aanwijzen.