Live! (beluisteren)

Dienst Bennekom
Via deze pagina bieden we verschillende opties om de diensten mee te kijken en te luisteren:

  • Via onderstaande video speler op deze pagina
  • Via YouTube: Klik hier Zoek de uitzending waar “Nu live” bij staat
  • Via Kerkdienstgemist.nl: Klik hier

We vragen alle leden die een dienst thuis meebeleven om het collectegeld naar de kerk over te maken: IBAN NL48 RABO 0307000214 t.n.v. penningmeester CGK Bennekom
Let op: Niet overmaken naar de rekening voor de aanschaf van collectemunten.

Live meekijken

Alleen geluid

Open de Bijbel (HSV), zoek het hoofdstuk en lees mee.
De psalmen worden gezongen uit de oude berijming van 1773, de liederen uit de bundel Weerklank.


Liturgie zondag  24 september 2023

Morgendienst: 9.30 uur, voorganger: ds. E.J. van der Linde

Weerklank 237: 1, 2 en 3
Ps. 136: 1, 2 en 3
Ps. 119: 17
Schriftlezing Genesis 33: 1-18
Ps. 25: 2
Weerklank 277: 1, 2 en 4
Ps. 56: 5 en 6

Avonddienst: 18.30 uur, voorganger: ds. A.J. van der Toorn

Psalm 8: 1
Psalm 8: 3, 4, 5, 6 en 9
Schriftlezing: Genesis 1: 26-31; Genesis 3: 22-24; Efeziërs 4: 17-24
Psalm 139: 1
Lezing van Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 14
Psalm 139: 14
Preek n.a.v. NGB artikel 14: “De mens in beeld – van creatie tot recreatie”
Weerklank 478: 1, 2, 4 en 5
Psalm 56: 6
Weerklank 15


Als u deze diensten later wil downloaden en beluisteren, gaat u naar Downloaden.


Onze diensten worden met beeld uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Dit betekent dat er naast geluid vanaf dat moment ook beeld wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Het doel is om mensen die de diensten niet meer kunnen bezoeken nóg meer te betrekken. Uitgangspunt is dat bezoekers van de eredienst niet zichtbaar in beeld komen. Er zijn plaatsen in de kerk die altijd buiten het bereik van de camera liggen. De koster kan u deze plaatsen aanwijzen.