Live! (beluisteren)

Dienst Bennekom
Via deze pagina bieden we verschillende opties om de diensten mee te kijken en te luisteren:

  • Via onderstaande video speler op deze pagina
  • Via YouTube: Klik hier Zoek de uitzending waar “Nu live” bij staat
  • Via Kerkdienstgemist.nl: Klik hier

We vragen alle leden die een dienst thuis meebeleven om het collectegeld naar de kerk over te maken: IBAN NL48 RABO 0307000214 t.n.v. penningmeester CGK Bennekom
Let op: Niet overmaken naar de rekening voor de aanschaf van collectemunten.

Live meekijken

Alleen geluid

Open de Bijbel (HSV), zoek het hoofdstuk en lees mee.
De psalmen worden gezongen uit de oude berijming van 1773, de liederen uit de bundel Weerklank.


Liturgie zondag 23 januari 2022

Ochtenddienst: 9.30 uur, voorganger: ds. G. van Roekel

Ps. 84: 3 en 6
Ps. 119: 1
Ps. 128: 1
SL: Math. 5: 1 – 12
Lied 249: 1, 2 en 3 (Zoek eerst het Koninkrijk van God)
Tekst voor preek Math. 5: 1-12
Thema: Jezus wijst de echte gelukkigen aan. (Serie ‘Bergrede’, deel 2)
Met vier vragen:
1. Wie zijn het?
2. Waarom zijn ze het? (1e reden)
3. Hoe zijn ze het?
4. Waarom zijn ze het (2e reden)
Ps. 146: 3 en 5
Lied 271: 1 en 2 (Wie de Heiland liefheeft)

Avonddienst: 18.30 uur, voorganger: ds. G. van Roekel

Ps. 34: 8, 9 en 11
Lied 233: 1 en 2 (Een vaste burcht is onze God)
SL: Romeinen 3: 9-28
HC: zdg. 23
Ps. 143: 2
Thema voor preek: God verklaart zondaren rechtvaardig!
Ps. 32: 1 en 6
Ps. 130: 2
Lied 489: 1 en 3 (Ik heb de vaste grond gevonden)


Als u deze diensten later wil downloaden en beluisteren, gaat u naar Downloaden.


Sinds zondag 15 december 2019 worden onze diensten mét beeld uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Dit betekent dat er naast geluid vanaf dat moment ook beeld wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Het doel is om mensen die de diensten niet meer kunnen bezoeken nóg meer te betrekken. Uitgangspunt is dat bezoekers van de eredienst niet zichtbaar in beeld komen. Er zijn plaatsen in de kerk die altijd buiten het bereik van de camera liggen. De koster kan u deze plaatsen aanwijzen.