Beluisteren

Als het geluid niet goed functioneert kunt u ook luisteren en downloaden via Kerkdienstgemist.
Open de Bijbel (HSV), zoek het hoofdstuk en lees mee.
De psalmen worden gezongen uit de oude berijming van 1773, de liederen  uit de bundel Weerklank.


Liturgie zondag 22 september 2019

Morgendienst: 9.30 uur, voorganger: ds. G. van Roekel
Bediening van de Heilige Doop

Lied 555: 1 en 2 (Laat de kinderen tot Mij komen)
Ps. 145: 1
Ps. 106: 4
SL: Nehemia 1: 4-11
Lied 317: 1, 3 en 4 (Wij komen bij het water saam)
Ps. 81: 12
Ps. 105: 5 (staande, na doop)
Ps. 25: 5
Ps. 119: 25
Ps. 111: 3 en 5

Avonddienst: 18.30 uur, voorganger: ds. G. van Roekel

Lied 497: 1, 2, 3 en 4 (Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U)
Ps. 51: 3 en 4
SL: Rom. 5: 12-21
NGB: art. 15 (1e helft)
Lied 368: 3, 4 en 5 (Mijn broos bestaan)
Ps. 2: 7
Ps. 65: 2
Ps. 103: 2 en 6


Als u deze diensten later wil downloaden en beluisteren, gaat u naar Downloaden.