Beluisteren

Als het geluid niet goed functioneert kunt u ook luisteren en downloaden via Kerkdienstgemist.
Open de Bijbel (HSV), zoek het hoofdstuk en lees mee.


Liturgie zondag 19 mei 2019

Morgendienst: 9.30 uur, voorganger: ds. G. van Roekel

Weerklank 442: 1, 3 en 4 (Heilig, heilig, heilig)
Ps. 108: 1 en 2
Ps. 19: 7
SL: 1 Petr. 3: 13-22
Ps. 51: 6 en 7
Ps. 119: 23 en 86
Ps. 40: 5

Avonddienst: 18.30 uur, voorganger: ds. G. van Roekel

Weerklank 80: 1, 2 en 3 (God heeft vanouds gesproken)
Ps. 90: 1
SL: Math. 16: 13-17; Hebr. 1: 1-5
Ned. Geloofsbel.: artikel 10
Ps. 2: 4, 6 en 7
Ps. 89: 12 en 8
Ps. 102: 14 en 15
Gebed des Heeren: 9


Als u deze diensten later wil downloaden en beluisteren, gaat u naar Downloaden.