Live! (beluisteren)

Dienst Bennekom
Via deze pagina bieden we verschillende opties om de diensten mee te kijken en te luisteren:

  • Via onderstaande video speler op deze pagina
  • Via YouTube: Klik hier Zoek de uitzending waar “Nu live” bij staat
  • Via Kerkdienstgemist.nl: Klik hier

We vragen alle leden die een dienst thuis meebeleven om het collectegeld naar de kerk over te maken: IBAN NL48 RABO 0307000214 t.n.v. penningmeester CGK Bennekom
Let op: Niet overmaken naar de rekening voor de aanschaf van collectemunten.

Live meekijken

Alleen geluid

Open de Bijbel (HSV), zoek het hoofdstuk en lees mee.
De psalmen worden gezongen uit de oude berijming van 1773, de liederen uit de bundel Weerklank.


Liturgie zondag 5 december 2021

Morgendienst: 9.30 uur, voorganger: ds. G. van Roekel

Lofzang van Maria: 1 en 3
Ps. 48: 6
Gezang 1/Berijming 10 geboden: 2 en 9
SL: Openbaring 5: 1-7
Lied 91: 1, 2 en 5 (Wie is waard de rol te nemen?)
Tekst voor preek: Openbaring 5: 5
‘En een van de ouderlingen, zei tegen mij: Huil niet.
Zie de Leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.’
Thema: Jezus is de Leeuw van Juda (Serie ‘Hoopvol leven’, deel 2)
Hij is: 1. Bevoegd om de boekrol te openen;
2. Zichtbaar als het Lam.
Lied 486: 1 (‘k Heb geloofd en daarom zing ik)
Ps. 118: 7 en 8

Middagdienst: 15.30 uur, voorganger: ds. G. van Roekel

Ps. 26: 8 en 12
Ps. 51: 5 en 6
SL: Johannes 17: 1-8; 1 Petrus 1: 3-9
HC: zdg. 22, vr. en antw. 58
Lied 120: 1, 3 en 4 (God biedt u nu Zijn vrede aan)
Thema: Blij, blij, mijn hartje is zo blij….
1. Bron
2. Beleving
3. Belofte
Ps. 68: 2 en 10
Lied 444: 3 (Jezus, bron van hemelvreugde)
Ps. 79: 7


Als u deze diensten later wil downloaden en beluisteren, gaat u naar Downloaden.


Sinds zondag 15 december 2019 worden onze diensten mét beeld uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Dit betekent dat er naast geluid vanaf dat moment ook beeld wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Het doel is om mensen die de diensten niet meer kunnen bezoeken nóg meer te betrekken. Uitgangspunt is dat bezoekers van de eredienst niet zichtbaar in beeld komen. Er zijn plaatsen in de kerk die altijd buiten het bereik van de camera liggen. De koster kan u deze plaatsen aanwijzen.