Live! (beluisteren)

Dienst Bennekom
Via deze pagina bieden we verschillende opties om de diensten mee te kijken en te luisteren:

  • Via onderstaande video speler op deze pagina
  • Via YouTube: Klik hier Zoek de uitzending waar “Nu live” bij staat
  • Via Kerkdienstgemist.nl: Klik hier

We vragen alle leden die een dienst thuis meebeleven om het collectegeld naar de kerk over te maken: IBAN NL48 RABO 0307000214 t.n.v. penningmeester CGK Bennekom
Let op: Niet overmaken naar de rekening voor de aanschaf van collectemunten.

Live meekijken

Alleen geluid

Open de Bijbel (HSV), zoek het hoofdstuk en lees mee.
De psalmen worden gezongen uit de oude berijming van 1773, de liederen uit de bundel Weerklank.


Liturgie zondag 4 december 2022

Morgendienst: 9.30 uur, voorganger: ds. H.M. Mulder

Lied 112: 1 en 2
Ps. 84: 2 en 5
Ps. 141: 1 en 2
Schriftlezing Lukas 1 vers 5-25
Lied 109: 1, 5 en 6
‘De boom van het geloof’
1. Staat vast ondanks een moeilijke tijd
2. Staat vast ondanks verdriet
3. Wankelt ondanks een hemels bericht
Ps. 62: 1 en 8
Ps. 107: 11

Avonddienst: 18.30 uur, voorganger: prof.dr. H.G.L. Peels

Ps. 93:1,2,3
Ps. 72:1,2
Ps. 90:1
Schriftlezingen:
– Jeremia 46:1-12
– Filippenzen 2:5-11
Ps. 72:6,10
Tekstafkondiging: Jer. 46:8 en Fil. 2:8
Thema: Oorlog en vrede, we richten de blik
1. op de Egyptische farao
2. op onszelf
3. op de HERE Jezus
Weerklank: Ps. 2:1,4
Lied 429:1,2,3


Als u deze diensten later wil downloaden en beluisteren, gaat u naar Downloaden.


Onze diensten worden met beeld uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Dit betekent dat er naast geluid vanaf dat moment ook beeld wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Het doel is om mensen die de diensten niet meer kunnen bezoeken nóg meer te betrekken. Uitgangspunt is dat bezoekers van de eredienst niet zichtbaar in beeld komen. Er zijn plaatsen in de kerk die altijd buiten het bereik van de camera liggen. De koster kan u deze plaatsen aanwijzen.