Live! (beluisteren)

De kerkenraad heeft besloten de diensten voort te zetten met, naast de predikant, alleen een deel van de kerkenraad, de koster en een organist. We nodigen de gemeente uit om deel te nemen aan de diensten, maar dan via internet.

Via deze pagina bieden we verschillende opties om de diensten mee te kijken en te luisteren:

  • Via onderstaande video speler op deze pagina
  • Via YouTube: Klik hier Zoek de uitzending waar “Nu live” bij staat
  • Via Kerkdienstgemist.nl: Klik hier

We vragen alle leden die een dienst thuis meebeleven om het collectegeld naar de kerk over te maken: IBAN NL48 RABO 0307000214 t.n.v. penningmeester CGK Bennekom
Of IBAN NL46 INGB0000834653 t.n.v. penningmeester CGK Oosterbeek.
Let op: Niet overmaken naar de rekening voor de aanschaf van collectemunten.

Live meekijken

Alleen geluid

Open de Bijbel (HSV), zoek het hoofdstuk en lees mee.
De psalmen worden gezongen uit de oude berijming van 1773, de liederen uit de bundel Weerklank.


Beste gemeentelid, als u het op prijs stelt dat wekelijks de liturgie hieronder vermeld wordt, wilt u mij dat dan doorgeven? Omdat de liturgie tegenwoordig ook altijd getoond wordt bij de livestream-kerkdiensten is het misschien niet meer nodig. Stuur de mail naar Herman van Oeveren:


Liturgie zondag 11 april 2021

Morgendienst: 9.30 uur, voorganger: ds. H.J.Th. Velema

Lied 175: 1.2.4.5
Ps. 84: 1.3
Ps. 19: 5
Ps. 77: 5.7.8
Ps. 62: 5
Lied 79: 1.2.4
SL: 2 Timotheüs 2,1-13

Avonddienst: 18.30 uur, voorganger: ds. H.J.Th. Velema

Lied 447: 1.2.3.4
Ps. 25: 2.6
Ps. 89: 1.7.8
Ps. 73: 12
Lied 467: 1.2.5
SL: Genesis 5: 18-31; Hebreeën 11: 4-7


Als u deze diensten later wil downloaden en beluisteren, gaat u naar Downloaden.


Vanaf zondag 15 december 2019 worden onze diensten mét beeld uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Dit betekent dat er naast geluid vanaf dat moment ook beeld wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Het doel is om mensen die de diensten niet meer kunnen bezoeken nóg meer te betrekken. Uitgangspunt is dat bezoekers van de eredienst niet zichtbaar in beeld komen. Er zijn plaatsen in de kerk die altijd buiten het bereik van de camera liggen. De koster kan u deze plaatsen aanwijzen.