Bazaarcommissie

De Bazaarcommissie organiseert de jaarlijkse verkoopdag in Bennekom. De opbrengst draagt bij aan de verbouwingskosten van de kerk. Daarnaast gaat ieder jaar een deel van het geld naar een goed doel. Dat waren in de afgelopen jaren het hazelip-project en het Lom-project van onze Bulgarijecommissie.

Contactpersoon
Suzanne van Kempen

Giften kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer: NL43 RABO 0377 0347 89 t.n.v. Bazaarcommissie Chr. Geref. Kerk Bennekom