Commissies 70+ en 70-

De Diaconale Commissies 70+ en 70- bevorderen het gemeentecontact en doen dit in nauwe samenwerking met de diaconie.

Contactpersoon diaconie
Joop van Steenbergen

DC 70+
De Commissie 70+ heeft tot taak:
– de leden van 70 jaar en ouder regelmatig bezoeken,
– een Kerst- en Paasmiddag en twee gewone middagen organiseren,
– ieder jaar organiseren van een gezellige middag,
– in sommige gevallen enige praktische hulp bieden.
Voorzitter: Peter Ruigendijk

DC 70-
De Commissie 70- draagt zorg voor gemeenteleden beneden 70 jaar.
Een bezoek wordt gebracht bij: nieuw ingekomen leden, geboorten, jubilea (vanaf 25 jaar), zieken (afhankelijk van de situatie), eenzamen, weduwen/weduwnaars en alleenstaanden.
Tijdelijke hulp wordt geboden in acute noodsituaties, wanneer familie of thuiszorg niet direct kan helpen.
Commissieleden zijn:
Wijk Bennekom Oost: Marlies Brander
Wijk Bennekom West, tevens contactpersoon: Heleen Polinder
Wijk Bennekom Midden: Hanneke Turkenburg
Wijk Bennekom Kraats: Marjo van Herwijnen
Buitenwijk: Marlies Brander, Hannah van Toor en Mirjam Ebbers
Wijk Oosterbeek: Hannah van Toor en Mirjam Ebbers
Wijk Wageningen, Renkum, Betuwe: Hannah van Toor en Mirjam Ebbers