Commissie 70+

De Diaconale Commissie 70+ bevordert het gemeentecontact en doet dit in nauwe samenwerking met de diaconie.

DC 70+
De Commissie 70+ heeft tot taak:
– de leden van 70 jaar en ouder regelmatig bezoeken,
– een Kerst- en Paasmiddag en twee gewone middagen organiseren,
– ieder jaar organiseren van een gezellige middag,
– in sommige gevallen enige praktische hulp bieden.
Voorzitter: Janny van der Bijl