Evangelisatiecommissie

De Evangelisatiecommissie stimuleert het evangeliseren door gemeenteleden binnen en buiten de gemeentelijke activiteiten en op individuele basis. De commissie werkt samen met andere kerken in Bennekom.

We organiseren onder andere:

  • rondbrengen van folders met Kerst, Pasen en Pinksteren
  • Kerkproeverij
  • enquêtewerk: voeren van gesprekken met behulp van een vragenlijst
  • Alpha-cursus
  • kinderclub op het asielzoekerscentrum

Interesse? Neem contact op met onderstaande personen!

Voorzitter
Dick Bal
0317-414161

Secretaris
Neelie Meijer

Alpha-cursus
Wil je in groepsverband meer leren over de bijbel en het geloof, meld je dan aan bij .

Hulp bij getuigend gesprek
Wil je wat hulp bij het spreken met ongelovigen over moeilijke onderwerpen die met God en geloof te maken hebben? Dan is dit misschien wel iets waar je wat aan hebt! Verantwoording geven van je geloof. Een handreiking voor het getuigende gesprek.

Geloven in Bennekom
Onze gemeente is betrokken bij een langjarig onderzoek naar wat Bennekommers geloven. Inmiddels zijn er rapportages beschikbaar van zes wijken, samen driekwart van de bebouwde kom van Bennekom.
Klik hier om de rapportages te downloaden.

Parels
Samen met andere kerken versturen we voorafgaand aan de feestdagen een serie korte teksten die je aan het denken zetten.