1 Als God liefde is, waarom is er dan zoveel lijden?

Achtergrond van de vraag

Als het lijden aan de orde komt, is het belangrijk om te weten of de vraag voorkomt uit een persoonlijke ervaring of dat het gaat om `het` probleem van `het` lijden in de wereld.
In het eerste geval kan het zijn dat de vragensteller teleurgesteld is in God. Bijvoorbeeld omdat een gebed om genezing niet is verhoord. Of omdat hij of zij werkelijk geraakt is door de honger in Afrika of de tsunami in zuid-Azië.
In het tweede geval is de kans groot dat het vooral gaat om een verstande­lijk probleem. Als God liefde is èn Hij is (al)machtig, dan kan Hij toch gewoon een einde maken aan het lijden in de wereld? Het is duidelijk dat Hij dat niet doet, dus dan kan God geen liefdevolle God zijn.
Beide achtergronden moeten trouwens serieus genomen worden, tenzij we bij het doorvragen merken dat de kritiek op God alleen maar als `gemakke­lijk` argument is gebruikt om van de discussie af te zijn. In dat geval is beter om er achter te komen waar het voor die persoon dan werkelijk op vast zit.

Maar als het een serieuze vraag is, dan kan de vragensteller zich in twee situaties bevinden: naar God toe of van God af. In het eerste geval is de vraag naar het lijden een obstakel om het leven aan God te geven. In het tweede geval is dit probleem juist een extra reden om verder van God af te dwalen. Het is duidelijk dat een gesprek in het eerste geval gemakkelijker zal zijn dan in het tweede geval. Daarom is het goed om hier voorzichtig naar te informeren, zodat je je daar ook op kunt instellen.

Bijbelse antwoorden

Er zijn in de Bijbel verschillende antwoorden gegeven op het probleem van het lijden. We noemen ze hier kort (zie o.a. Genesis 3 en Romeinen 8).

  1. De mens is ook zelf verantwoordelijk. Het kwaad is in de wereld geko­men door een daad van ongehoorzaamheid (toegeven aan de duivel). En ook nu nog wordt heel veel leed veroorzaakt door mensen (oorlog, armoede, een roekeloos leven enz.). God maakte geen robots, die alleen maar kunnen doen wat de eigenaar hen opdraagt, maar mensen die een eigen verantwoordelijkheid hebben. En verder zegt de Bijbel dat ook de schepping is meegesleurd in onze val, wat te merken is aan bijvoorbeeld ziekten en natuurrampen.
  2. Door het lijden kunnen we leren wat in ons leven werkelijk belangrijk is. Is de zin van ons leven afhankelijk van gezondheid? God kan alle dingen doen meewerken ten goede – ons dichter bij Hem brengen.
  3. Als je denkt aan de eeuwigheid, valt er een ander licht over ons aardse leven. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de toekomstige heerlijkheid. We kunnen er overheen kijken.
  4. God antwoordt soms door Zijn goedheid te laten zien in heel concrete ervaringen van redding, bescherming en genezing. Daar mogen we ook om bidden (hoewel we er aan de andere kant niet op mogen rékenen dat God in alle gevallen precíes doet waar we om vragen).
  5. Vaak begrijpen we God niet, maar als we het lijden van Jezus zien, weten we dat God ons ook in het lijden vasthoudt en dat Hij het lijden zal overwinnen. God kent het lijden en lijdt met ons mee. Ten diepste was dat te zien in de Godverlatenheid die Jezus zelf moest ervaren.

En wij…

Tot slot. Het probleem van het lijden is niet gemakkelijk. We mogen daarom best laten merken dat we het er ook zelf moeilijk mee hebben. Maar dan mogen we ook laten merken dat juist het lijden een belangrijke reden is om wèl in God te geloven. Want het lijden doet ons vragen naar Gods uitred­ding: in dit leven èn in de voleinding, als alle tranen zullen worden afgewist.

Lees verder: (2) Ieder zijn overtuiging

Naar Inleiding