Handreiking getuigend gesprek

Verantwoording geven van je geloof

Een handreiking voor het getuigende gesprek

Vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met moeilijke vragen over God en geloof. Als deze vragen worden gesteld door mensen die zelf niet in God geloven (of in ieder geval heel anders dan jezelf), dan kun je soms met de mond vol tanden staan. Vooral als je zelf eigenlijk ook met zo`n vraag zit en er nog niet goed uit bent gekomen.

We worden in de bijbel opgeroepen om verantwoording af te leggen van ons geloof (1 Petrus 3:15). We zullen dus serieus moeten ingaan op deze vragen. In deze tekst wordt hulp geboden voor een gesprek over een zestal voor de hand liggende, maar diepgaande vragen of tegenwerpingen:

  1. Als God liefde is, waarom is er dan zoveel lijden? 
  2. Ieder zijn overtuiging 
  3. Het gaat in alle godsdiensten toch om hetzelfde?
  4. Bewijs het maar eens 
  5. Waarom nu juist Jezus? 
  6. Wat heb je eraan?

De verschillende hoofdstukken van deze tekst zijn onafhankelijk van elkaar te lezen. Ze zijn niet alleen te gebruiken voor het getuigende gesprek, maar ook in gezinnen (opgroeiende jongeren stellen deze vragen ook), of door bijbel- en gesprekskringen.

De tekst is geschreven door Dick Bal en voor een belangrijk deel geba­seerd op het boek `Moeilijke vragen over God en Jezus. Een hulp bij gesprekken over geloven vandaag` van dr. Benno van den Toren (IZB/IFES, 2003). Voor een nadere bezinning op de afzonderlijke onder­werpen en praktische voorbeelden van gesprekken hierover, is dit boek zeer aan te bevelen. Want er is natuurlijk veel meer over de verschillende onderwerpen te zeggen dan in dit korte bestek mogelijk was.

Een handreiking voor het getuigende gesprek (pdf)