Jeugdraad

De Jeugdraad is een overkoepelend orgaan, dat tot doel heeft het jeugdwerk te organiseren en te coördineren en zo jonge mensen te stimuleren tot het navolgen van Jezus Christus.

Voorbeelden van activiteiten:

  • organiseren van jeugdwerkersoverleg, kamp -16, jeugdzondag, etc.
  • stimuleren en zorg dragen voor integraal jeugdwerk (jeugdpastoraat, verenigingen, catechisaties, etc.)
  • adviseren jeugdouderling en kerkenraad bijvoorbeeld in geestelijk mentoraat.

Jongerenmentoraat
Download hier de Folder Jongerenmentoraat ‘Jong in Bennekom’ (24 november 2013)
Lees het verslag van de informatieavond over het jongerenmentoraat van 9 oktober 2013
Powerpoint presentatie over het jongerenmentoraat, gehouden op de ledenvergadering, 26 maart 2014

Contactpersoon
Geert van der Hoek