Psycho-Pastorale Steungroep (PPS)

Iemand die met u ‘meeloopt’? Een luisterend oor? Samen steun en troost zoeken vanuit de Bijbel? Zorgen? Heeft u op dit moment moeilijkheden waarin u vastloopt?
Er zijn ook in onze gemeente allerlei mensen van jong tot oud, die op de één of andere manier tegen moeilijkheden aanlopen. Gedacht kan worden aan:

  • geloofsvragen
  • verwerken van rouw, korter of langer geleden
  • advies over of antwoorden op opvoedingsvragen
  • vragen die u heeft over uzelf, over uw eigen functioneren
  • het praten over moeilijkheden in uw relatie
  • een plek geven van situaties uit uw verleden

Als christelijke gemeente willen we u daar graag bij helpen.

Een luisterend oor!
In de gemeente is een aantal mensen beschikbaar om u een luisterend oor te bieden.
De psycho-pastorale begeleiders zijn hiervoor opgeleid, hebben ervaring in de psychosociale hulpverlening en hebben hun beroepsgeheim.
De pps’er kan met u ‘meelopen’ en naast u staan. We willen samen met u vanuit het Evangelie zoeken naar steun en troost.

Wilt u als gemeentelid gebruik van maken van de PPS? ">Neem contact op via het e-mailadres