Veilige Kerk Commissie

De commissie Veilige Kerk heeft als taak om bewustwording te creëren in de gemeente op het gebied van sociale veiligheid. We willen graag dat onze gemeente een veilige plaats is voor jong en oud en zijn ons ervan bewust dat (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ook in onze gemeente voor kan komen. De commissie heeft o.a. als taak om op dit gebied te signaleren, risicoanalyses te maken en jaarlijks toerustingsavonden te organiseren welke een verplichtend karakter hebben voor diverse gemeenteleden (denk aan bijvoorbeeld kerkenraad, jeugdleiders, catecheten).

Wat te doen bij een onveilige situatie

Indien u geconfronteerd wordt met een onveilige situatie of u ziet dat een ander betrokken raakt bij een onveilige situatie zoals grensoverschrijdend gedrag, maak dit dan bespreekbaar. Hiervoor kunt u laagdrempelig contact opnemen met de vertrouwenspersonen van onze gemeente. Zij zijn te bereiken via . Op het besloten deel van de website vindt u de namen van de vertrouwenspersonen.

Relevante documentatie

Commissieleden

Jaco Mentz (aanspreekpunt)
Ieke van Driel
Johan de Koning Gans
Marleen Koster