Zendingscommissie

De commissie coördineert en stimuleert de betrokkenheid van de gemeenteleden bij de zendingsactiviteiten van de Christelijke Gereformeerde Kerk, veraf en dichtbij.

Vanaf 2013 houdt ze zich vooral bezig met het Bijbelvertaalproject van Coby en Hessel Visser in Botswana.
Coby en Hessel Visser zijn in 1991 uitgezonden naar Botswana. De taal waarin de Bijbel vertaald moest worden stond echter nog niet op papier. In voorbereiding op hun Bijbelvertaalwerk hebben ze eerst de taal (het Naro) op papier gezet en de Bushmen (het volk) leren lezen.
Met helpers uit Botswana zijn ze bezig om de hele bijbel te vertalen.
Maar uiteindelijk zijn hun inspanningen rijkelijk beloond en mocht in November 2012 het Nieuwe Testament in het Naro uitkomen.

Nieuwe Testament voor Bosjesmannen
Vertalers presenteren Bijbel voor Botswana. Lees ook de brief in het kerkblad van oktober 2013 en bekijk plaatjes.

Daarnaast houdt de commissie zich ook bezig met het project om in Mamasa, Indonesië kleuterscholen te bouwen. Waar de kinderen het evangelie te horen krijgen.

Voorzitter / contactpersoon: Ester Haalboom.
Giften kunnen overgemaakt worden op NL47 RABO 0307 0562 01 t.n.v. Zendingscommissie Chr. Geref. Kerk Bennekom

Zendingspagina van www.cgk.nl
Zendingsnieuws: via deze link kunt u alle nieuwsbrieven lezen.

Bijbelvertaling in het Naro
Hessel en Coby Visser