Diaconale gaven

Eén van de taken van de Diaconie is het stimuleren en coördineren van de onderlinge hulp in de gemeente, zodat daar waar hulp nodig is ook hulp geboden wordt. Heeft u een hulpvraag op het diaconale vlak, bijvoorbeeld tijdelijk wat hulp in huis omdat u als moeder door ziekte bent uitgeschakeld, of heeft u als oudere een keer vervoer nodig naar dokter of ziekenhuis, of enzovoort, aarzel dan niet en vraag uw wijkdiaken, wijkouderling of wijkdame om ondersteuning.
De diaconie beheert daartoe een gegevensbestand waarin opgeslagen de verschillende gaven die de gemeente leden voor elkaar willen inzetten. Met behulp van het bestand kunnen we als diaconie proberen uw hulpvraag snel op te lossen en elkaar in de gemeente zo nog beter tot een hand en voet te zijn.

Voor het vullen van het genoemde bestand werd en wordt de gemeente gevraagd enquêteformulieren in te vullen en in te leveren bij de diaconie.
Heeft u nog geen enquêteformulier ingevuld dan kunt u bijgaand formulier downloaden en ingevuld retourneren bij de diaconie.
Heeft u de enquête ooit ingevuld en komen er wijzigingen in uw hulpaanbod. Dan graag middels het opnieuw invullen en inleveren van een enquête formulier door geven aan de diaconie.

Ten slotte willen we u vragen of u sowieso eens in de ca. 5 jaar de enquête opnieuw wilt invullen. Op die manier kunnen we als diaconie het bestand actueel houden.

NB: Ook voor het invullen van vacatures in de verschillende kerkelijke commissies kunt u een beroep doen op het gegevens bestand. In de enquêtes kan namelijk ook aangeven worden in welke commissies men eventueel zitting wilt nemen.

De Diaconie

Enquêteformulier diaconale gaven (download pdf)

< terug