Historie Bennekom

Beatrixlaan 4, 6721 EJ Bennekom,
telefoon 0318-41 60 88.
De kerk is geïnstitueerd op 30 juli 1957, bij de overheid bekend onder nr. 169 en behoort kerkelijk onder de classis Amersfoort en de particuliere synode van het Oosten.
De gemeente werd voorheen bediend door de predikanten:
J. Jongeleen (hulppredikant) van 1957 tot 1959,
P. van Zonneveld van 1959 tot 1966,
W. van Sorge van 1968 tot 1971,
G. Bilkes van 1974 tot 1986.
D. van der Zwaag van 1989 tot 1999.
C. Westerink van 1999 tot 2010.
G. van Roekel, vanaf mei 2011.
Onder deze kerk ressorteren leden woonachtig te Arnhem, Bennekom, Doorwerth, Ede, Elst, Harskamp, Heteren, Lunteren, Oosterbeek, Randwijk, Renkum, Veenendaal, Wageningen.

16 oktober 1955
Eerste dienst  in de Doopsgezinde kerk te Wageningen; voorganger: ds. W. de Joode.
Ds. J. Jongeleen wordt hulpprediker.

DsJongeleen

juni 1957
Tien gezinnen uit de Gereformeerde Kerk komen over en brengen het ledental op tachtig.

30 juni 1957
Eerste ochtenddienst in het Verenigingsgebouw (nu Kijk- en Luistermuseum) in Bennekom.

30 juli 1957
Instituering Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom. Aantal leden: 112.

september 1957
In het Verenigingsgebouw worden ‘s zondags twee diensten gehouden.

3 mei 1958
De jeugdvereniging wordt opgericht.

18 november 1959
Ds. P. van Zonneveld wordt bevestigd als eerste predikant.

DsVanZonneveld

oktober 1962
De derde dienst in Wageningen wordt afgeschaft.

22 maart 1960
De vrouwenvereniging Lydia wordt opgericht.

november 1960
De mannenvereniging ‘Wees getrouw’ wordt opgericht.

juni 1961
Eerste Handboekje. Aantal leden: 232.

oktober 1961
Er wordt een bouwcommissie ingesteld.

15 oktober 1964
De gemeentevergadering kiest in eerste instantie voor een bouwlocatie aan de Kerkstraat.

mei 1965
De gemeentevergadering kiest nu voor een bouwlocatie aan de Beatrixlaan. De bouwgrond kost f 12,- per m2.

april 1966
Er wordt een aanvang gemaakt met de bouw van de kerk. Totale kosten: f 360.000,-

30 juni 1966
Eerste-steenlegging door ds. P. van Zonneveld.

14 september 1966
Ds. Van Zonneveld neemt afscheid en vertrekt naar de gemeente van Papendrecht.

22 december 1966
Ingebruikneming van de nieuwe kerk.

17 januari 1968
Bevestiging en intrede kandidaat/ds. W. van Sorge.

DsVanSorge

21 september 1968
De jonge jeugdvereniging wordt opgericht.

augustus 1971
Ds. Van Sorge neemt afscheid en vertrekt naar de gemeente van Schiedam.

3 april 1974
Bevestiging en intrede van ds. G. Bilkes.

DsBilkes

september1974
Verschijning van het eerste nummer van het kerkblad ‘Uit de Sionskerk’.

6 oktober 1974
Oprichting van het Sionskoor.

1 december 1986
Ds. G. Bilkes gaat met emeritaat.

6 februari 1980
Vergrote vergaderzaal wordt in gebruik genomen.

1 september 1989
Bevestiging en intrede van ds. D. van der Zwaag uit Klundert.

DsVanDerZwaag

24 januari 1999
Afscheid ds. D. van der Zwaag. Hij vertrekt naar de gemeente van Veenendaal (Pniël).

1 september 1999
Bevestiging en intrede van ds. C. Westerink uit Baarn.

DsCoenWesterink

1 januari 2003
De Christelijke Gereformeerde Kerk van Oosterbeek wordt opgeheven als zelfstandige gemeente, maar blijft voortbestaan als preekplaats. De 26 leden worden administratief gevoegd bij de gemeente van Bennekom. De gemeente heet vanaf dit moment Bennekom-Oosterbeek.

12 mei 2003
Ingebruikneming van de verbouwde kerk

31 december 2004
Ledental ca. 460

1 juli 2007
Gemeente van Bennekom bestaat 50 jaar

13 en 14 oktober 2007
Jubileumviering

Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum is een boekje verschenen: Bennekom begon in Wageningen.
Te verkrijgen bij de scriba of een van de kerkenraadsleden.

Coverjubileumboekje

24 januari 2010
Afscheidsdienst ds. C. Westerink, die het beroep naar Rijnsburg heeft aangenomen.

27 mei 2011
Bevestiging en intrede van ds. G. van Roekel uit Putten

Ds. G. van Roekel

oktober 2021
Als gevolg van de opheffing van de wijkgemeente Oosterbeek heet de gemeente weer CGK Bennekom.

Twee gemeenteleden vertellen over 50 jaar Sionskerk