Historie Oosterbeek

Van 2003 tot 2021 maakte de voormalige CGK Oosterbeek deel uit van de CGK Bennekom-Oosterbeek. Dit is de geschiedenis van de gemeente van Oosterbeek:

24 mei 1932
Instituering onder leiding van de predikanten J. Tamminga en C. v.d. Zaal. De kerkdiensten werden gehouden in lokaal De Bijenkorf.

19 juni 1957
Herdenkingsdienst 25-jarig bestaan; voorganger ds. H. van Leeuwen.

1 februari 1977
Aankoop kerkgebouw.

1978-1979
Verbouwing kerkzaal.

24 mei 1982
Herdenkingsdienst vijftigjarig bestaan; voorganger ds. P. den Hartog.

1987
Verbouwing kelderruimte tot benedenzaal, toilet en keuken.

24 september 1992
Aankoop toegangspad kerk.

1 januari 2003
Op 1 januari 2003 is de Christelijke Gereformeerde Kerk van Oosterbeek opgeheven als zelfstandige gemeente. De ruim 25 overgebleven leden hebben zich aangesloten bij de gemeente van Bennekom. Er is sinds 2003 dus sprake van één gemeente met één kerkenraad. In Oosterbeek wordt het kerkgebouw wel als volwaardige preekplaats in standgehouden.

november en december 2005
Het interieur van de kerkzaal is vernieuwd.

interieur kerk2 012f interieur kerk2 006c

24 mei 2012
80-jarig bestaan van de (wijk)gemeente, met uitgave van een Jubileumboekje.

2 september 2018
Laatste middagdienst

15 maart 2020
Laatste ochtenddienst

19 april 2021
De kerkenraad besluit met pijn in het hart de preekplaats te sluiten, maar tevens stappen te zetten voor een missionair initiatief in Oosterbeek.

3 oktober 2021
Afscheidsdienst