Kerkblad

RondomDeSionskerk

RONDOM DE SIONSKERK is het kerkblad van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Bennekom en Oosterbeek en verschijnt maandelijks.

Redactie
Albert Post, Hanne Sok en Ar Sikking

Fotografie
Nelleke Hage

Inzend-emailadres redactie

Het verdient de voorkeur om kopij in te leveren met behulp van het te downloaden Word-sjabloon.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te bewerken in te korten of te weigeren. RONDOM DE SIONSKERK wordt gratis verstrekt. Giften kunnen worden overgemaakt naar rekening NL48 RABO 0307 0002 14 t.n.v. penningmeester Chr. Geref. Kerk Bennekom.

Het actuele kerkblad vindt u onder de knop Voor leden. Deze pagina is toegankelijk met een wachtwoord.