Kerkenraad

Predikant
Ds. G. van Roekel
0318-414840

Scriba

Postadres: Beatrixlaan 4, 6721 EJ Bennekom

Contact Oosterbeek
P. Ruigendijk
026-3334632

Ambtsdragers en hun wijken (april 2016)
Ouderlingen
H. van Oeveren, buitenwijk
L. van Oosten, wijk Bennekom-Oost
R. Schimmel, jeugdouderling
J.B., jeugdouderling
A.M. van den Broek, wijk De Kraats
L. van der H., wijk Wageningen/Betuwe
verdeeld over meerdere ouderlingen, wijk Oosterbeek/Renkum
H. Schouten, Bennekom-West
M. den Heijer, Bennekom-Midden

Diakenen (lees meer over diaconie en diaconale gaven)
H.J. Blankenstijn, wijk Oosterbeek, Renkum
verdeeld over meerdere diakenen, wijk Wageningen/Betuwe
A. Post, wijk Bennekom-West
J. Kroesbergen, wijk Bennekom-Midden
J.W. van Steenbergen, wijk Bennekom-Oost
M. Simons, buitenwijk
H. Moesker, wijk De Kraats

Kerkenraad_23-3-2015a

Kerkenraad maart 2015
zittend: G.J. van Dijk, R. Blankenstijn, B. van den Broek, A. Folmer, J. Brander, J. Sok, H. Schouten, G. van der Hoek
staand: H. Moesker, A. Sikking, J. Baan, H. van Oeveren, ds. G. van Roekel, H. Tanger, P. Ruigendijk