Kerkenraad

Predikant
Ds. G. van Roekel
06-12416402

Scriba

Postadres: Beatrixlaan 4, 6721 EJ Bennekom

Contact Oosterbeek
P. Ruigendijk (tot 1-1-2019)
026-3334632

Ambtsdragers en hun wijken (april 2018)
Ouderlingen
H. van Oeveren, buitenwijk (Ede e.o.)
L. van Oosten, wijk Bennekom-Oost
vakant, wijk Oosterbeek/Renkum
L. van der H., wijk Wageningen/Betuwe
H. Oevermans, wijk De Kraats
H. Tanger, wijk Bennekom-West 1
H. Jochemsen, wijk Bennekom-West 2
M. den Heijer, Bennekom-Midden
R. Schimmel, jeugdouderling
J. Sok, jeugdouderling

Diakenen (lees meer over diaconie en diaconale gaven)
M. Simons, contactpersoon wijk Oosterbeek/Renkum
A. Post, wijk Bennekom-West
J. Kroesbergen, wijk Bennekom-Midden
J.W. van Steenbergen, wijk Bennekom-Oost
M. Simons, buitenwijk
H. Moesker, wijk De Kraats
A. Folmer, wijk Wageningen/Betuwe

Kerkenraad_23-3-2015a

Kerkenraad maart 2015
zittend: G.J. van Dijk, R. Blankenstijn, B. van den Broek, A. Folmer, J. Brander, J. Sok, H. Schouten, G. van der Hoek
staand: H. Moesker, A. Sikking, J. Baan, H. van Oeveren, ds. G. van Roekel, H. Tanger, P. Ruigendijk