Kerkenraad

Predikant
Ds. G. van Roekel
06-12416402

Scriba

Postadres: Beatrixlaan 4, 6721 EJ Bennekom

Contact Oosterbeek
Adam van den Berg
0314 – 79 51 81

Ambtsdragers en hun wijken (mei 2019)
Ouderlingen
H. van Oeveren, buitenwijk (Ede e.o.)
G.J. van Dijk, wijk Bennekom-Noord-Oost
A. Polinder, wijk Bennekom-Zuid-Oost
L. van der H., wijk Wageningen, Betuwe
H. Oevermans, wijk De Kraats, Veenendaal
H. Tanger, wijk Bennekom-West 1, 1e scriba
H. Jochemsen, wijk Bennekom-West 2, preses
M. den Heijer, Bennekom-Midden
R. Schimmel, jeugdouderling
J. Sok, jeugdouderling

Diakenen (lees meer over diaconie en diaconale gaven)
M. Simons, contactpersoon wijk Oosterbeek/Renkum
A. Post, wijk Bennekom-West-1 en West-2, 2e scriba
G.J. Witsel, wijk Bennekom-Midden
J.W. van Steenbergen, wijk Bennekom-Noord-Oost
diakenen, wijk Bennekom Zuid-Oost
S. van Dam, buitenwijk (Ede e.o.)
H. Moesker, wijk De Kraats, Veenendaal
A. Folmer, wijk Wageningen, Betuwe

Kerkenraad_23-3-2015a

Kerkenraad maart 2015
zittend: G.J. van Dijk, R. Blankenstijn, B. van den Broek, A. Folmer, J. Brander, J. Sok, H. Schouten, G. van der Hoek
staand: H. Moesker, A. Sikking, J. Baan, H. van Oeveren, ds. G. van Roekel, H. Tanger, P. Ruigendijk