Kerkenraad

Predikant
Ds. G. van Roekel
06-12416402

Scriba

Postadres: Beatrixlaan 4, 6721 EJ Bennekom

Ambtsdragers en hun wijken september 2020
Ouderlingen
H. Jochemsen, wijk Ede1 & Bennekom West2, preses
G. Bolink, wijk Ede2, scriba
G.J. van Dijk, wijk Bennekom Oost2 & Oosterbeek1
A. Polinder, wijk Bennekom Oost1 & Midden2
H. Oevermans, wijk De Kraats-Veenendaal
H. Tanger, wijk Wageningen & Betuwe & Oosterbeek2
H. Schouten, Bennekom Midden1 & West1
G. van der Hoek, jeugdouderling
J. Sok, jeugdouderling

Diakenen (lees meer over diaconie en diaconale gaven)
G.J. Witsel, wijk Bennekom Midden1 & West1
J.W. van Hijum, wijk Bennekom Oost1 & Midden2
S. van Dam, buitenwijk Ede1&2 & Bennekom West2
P. Klomp, wijk De Kraats-Veenendaal
A. Folmer, wijk Wageningen & Betuwe & Oosterbeek2
G.J. Ouwehand, wijk Bennekom Oost2 & Oosterbeek1

Kerkenraad_23-3-2015a

Kerkenraad maart 2015
zittend: G.J. van Dijk, R. Blankenstijn, B. van den Broek, A. Folmer, J. Brander, J. Sok, H. Schouten, G. van der Hoek
staand: H. Moesker, A. Sikking, J. Baan, H. van Oeveren, ds. G. van Roekel, H. Tanger, P. Ruigendijk