Kerkenraad

Predikant
De gemeente is momenteel vacant

Scriba

Postadres: Beatrixlaan 4, 6721 EJ Bennekom

Ambtsdragers juli 2023
Ouderlingen
G. van der Hoek, preses
R. Koster, scriba en wijkouderling
J. Dijkstra, jeugdouderling
L. van der Horst, wijkouderling
L. van Oosten, kerkenraadssecretaris en wijkouderling
J.M. van der Wolf, wijkouderling
H. Schouten, wijkouderling
H. Tanger, wijkouderling
E. van der Hoek, jeugdouderling

Diakenen (lees meer over diaconie en diaconale gaven)
G.J. Witsel, voorzitter diaconie
J.W. van Hijum
J. Mussche
P. Klomp
B. Oskam
G.J. Ouwehand
A. Post

Kerkenraad_23-3-2015a

Kerkenraad maart 2015
zittend: G.J. van Dijk, R. Blankenstijn, B. van den Broek, A. Folmer, J. Brander, J. Sok, H. Schouten, G. van der Hoek
staand: H. Moesker, A. Sikking, J. Baan, H. van Oeveren, ds. G. van Roekel, H. Tanger, P. Ruigendijk