Wijkkringen

Wijkkringen in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Bennekom

Wijkkringen bestaan uit gemeenteleden die in elkaars buurt wonen. De bedoeling ervan is het onderlinge contact in onze gemeente geestelijk en diaconaal te bevorderen en een licht te zijn in de buurt. De wijkkringen staan onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad met de wijkouderling en -diaken per wijk. De indeling van de gemeente in wijkkringen is als volgt (tussen haakjes de wijkkringleidsters):

  • Oost 1 (Margaretha Schouten) en Oost 2 (Rianka Hek & Jiske van der Hoek)
  • West 1 (Eida Oevermans & Cora Otter) en West 2 (Andries & Heleen Polinder)
  • Midden 1 (Hanne Sok) en Midden 2 (Wilma den Heijer)
  • Kraats-zuidwest (Evelien Moesker) en Kraats-noordoost & Veenendaal (Pauline Peters)
  • Ede (Marleen Koster & Carolien Kroesbergen)
  • Wageningen (Marjolein Ouwehand) en Betuwe (Mirjam Ebbers)

De coördinator van de wijkkringen is Dick Bal.

Kaart wijkkringen (mei 2015)