Bennekring

Een keer per drie weken komen wij op woensdagavond bij elkaar als bijbelkring. De meeste kringleden wonen in Bennekom en zijn 35+. We bestuderen met elkaar een bijbelboek of (bijbels) thema aan de hand van een boek met een inleiding en gespreksvragen. Iedereen bestudeert thuis het te behandelen stuk en op de kringavond bespreken we dan het tekstgedeelte en een aantal gespreksvragen. De kringavonden zijn bij de kringleden thuis. Als kring vinden we het belangrijk om naast de zondagse kerkdiensten elkaar ook te ontmoeten in kringverband. Het bestuderen en leren van de bijbel en het ontmoeten en meeleven met elkaar zijn hierbij de belangrijkste ingrediënten.

Contactpersoon
Wilma den Heijer