Gespreksgroep G90

Wij komen om de veertien dagen op maandagavond bij elkaar. We hebben daarvoor geen vast adres, maar doen dat afwisselend bij de leden thuis. In de regel is dat bij degene die de voorbereiding van de avond verzorgt. Op onze avonden wisselen we bijbelstudies af met besprekingen over allerlei facetten van het leven van christenen. De leden van onze groep vinden het belangrijk om elkaar ook informeel te ontmoeten. De groep bestaat vooral uit veertigers.

Iedere maand vermelden we de gespreksonderwerpen en de plaats van samenkomst in het kerkblad. Heb je dit niet bij de hand of heb je andere vragen over onze groep, bel of mail dan even naar onderstaand adres. Je bent hartelijk welkom op onze avonden!

Contactpersonen
Dick en Henriëtte Bal