J.V. Sursum Corda

Welkom bij Jeugdvereniging Sursum Corda (16+)

Elke twee weken komt de JV bij elkaar om na te denken over God en om gezellig met elkaar bezig te zijn. We beginnen op verschillende tijden, namelijk ‘s ochtends na de dienst, ‘s middags voor de dienst of ‘s avonds na de dienst. Dit maakt dat we af en toe ook gezellig met elkaar kunnen eten.

We beginnen de JV avonden met koffie/thee, verzorgd door de facilitaire commissie. Daarna wordt er een thema behandeld dat is uitgewerkt door de themacommissie. Elke vier weDSC02432ken staat er een nieuw thema op het programma. Op verschillende manieren wordt dit thema uitgelegd, zoals door een Bijbelstudie, film en/of gastspreker. Na de uitleg bespreken we vaak in kleinere groepjes een aantal vragen over het betreffende thema.

Naast de wat meer serieuze activiteiten is er op de JV ook plaats voor ontspanning. Hier zorgt de activiteitencommissie voor. Zij regelt de activiteiten die op de JV-avonden plaatsvinden en organiseert een paar keer per jaar een andere activiteit op bijvoorbeeld zaterdag. Aan het einde van het jaar vindt het JV-kamp plaats, georganiseerd door de kampcommissie. Een gezellige afsluiting van het jaar en mooi begin om nieuwe leden te leren kennen.
Je bent van harte welkom bij ons op de JV!
Als er vragen of opmerkingen zijn, bel of mail gerust naar een van de onderstaande bestuursleden.

Leiding
Mirjam Ebbers
Martin Hoenkamp
Arno Witsel