Voor leden

Onderwerpen op de ledenpagina zijn beveiligd door een wachtwoord. Leden kunnen toegang aanvragen bij de webmaster via

Op de ledenpagina kunt u ook ons blad ‘Rondom de Sionskerk’ lezen en downloaden. Verder vindt u er de leden- en wijkkringledenlijsten.

Ga hier naar de beveiligde pagina. Vul het wachtwoord en klik op ‘Verzenden’.