Jaarthema: Tijd voor verdieping

Met het jaarthema bedoelen we twee dingen: neem tijd voor verdieping, en: het is nu tijd voor verdieping.

Voor de doorwerking van het evangelie in je leven heb je de gemeente nódig. Want  door de bijeenkomsten en door elkaar word je gevoed. We zien om ons heen – en misschien wel bij onszelf – dat de vervlakking en de matheid om zich heen grijpt. Om dat te doorbreken is verdieping nodig.

Dat begint met luisteren: luisteren naar God en luisteren naar elkaar. Maar nemen we daar wel de tijd voor?  We worden zó in beslag genomen door gezin, werk, sociale media, vrije tijdsbesteding. We willen vooral niets missen. Het dagelijks leven lijkt daardoor steeds meer los te staan van het leven met God. Of we blijven juist piekeren over gezondheidsproblemen of beperkingen die het ouder worden met zich meebrengt. Daardoor hebben we minder tijd voor God én heeft God minder invloed op onze dagelijkse activiteiten.

Graag willen we dit jaar nadenken over de vraag: herkennen we dit? En zo ja: hoe kunnen we hierin geestelijk verder komen? Daarbij besteden we aandacht aan: luisteren, tijdsbesteding, leven met God.

De jaarthemacommissie (Henk Jochemsen, Dick Bal, Marijke Folmer-Jochemsen en Jeanine Moesker)